A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö on 1955 perustettu järjestö ja palveluntuottaja.

A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Samalla A-klinikkasäätiö parantaa päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa.

A-klinikkasäätiö toimii voittoa tavoittelematta. Säätiön palvelualueet solmivat puite- ja ostopalvelusopimuksia kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Järjestötoiminta rahoitetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen avustuksin.

Yli 700 työntekijän A-klinikkasäätiön liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Vuosittainen asiakasmäärä on noin 25 000. Lisäksi säätiön sähköiset palvelut tavoittavat yli 160 000 kävijää kuukausittain.