Avoimet työpaikat

Sairaanhoitajan toimi, määräaikainen

A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualue hakee sairaanhoitajaa Espoon palveluyksikön K-klinikalle kuntouttavaan korvaushoitoon.

Sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu mm. potilaan psykososiaalinen kuntoutus, verkostotyö ja lääkehoito. Työsuhde on määräaikainen,  vähintään 29.2.2016 asti. Aloitus sopimuksen mukaan.
 
Edellytämme vähintään sairaanhoitajan tutkintoa ja mielellään kokemusta riippuvuusongelmien hoitamisesta.
 
A-klinikkasäätiöllä noudatetaan A-klinikkasäätiön työehtosopimusta ja palkkauksen osalta yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevaa työehtosopimusta. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
 
Hakemukset ja ansioluettelo toimitetaan sähköpostitse: sirpa.harkala(at)a-klinikka.fi. Hakuaika päättyy 13.05.2015.

Lisätietoja:
 
Maiju Hakala-Kallio, yksikkövastaava p. 040 573 1213, maiju.hakala-kallio(at)a-klinikka.fi

Sirpa Härkälä, yksikköjohtaja p. 045 657 7015, sirpa.harkala(at)a-klinikka.fi


Sairaanhoitajan toimi, määräaikainen

A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualue tuottaa monipuolisia päihdehuollon palveluja Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueella. Palvelualueella on avo- ja laitoshoitoyksiköitä, asumispalvelua, lastensuojelun erityisyksiköitä sekä asiantuntijatoimintaa. Tarjoamme monipuolisen työympäristön ja hyvät koulutusmahdollisuudet.

Tarjoamme työpaikkaa Päihdeklinikan yhteydessä olevasta korvaushoitoyksiköstä. Yksikössä pääset mukaan moniammatilliseen työryhmään, jossa työskennellään aktiivisesti asiakkaiden aseman edistämiseksi. Haemme nyt työyhteisöömme sairaanhoitajaa.

Toimenkuvaan kuuluu opioidikorvaushoitoasiakkaiden lääkehoidon ja palveluohjauksen toteuttamista. Työntekijän eduksi katsotaan kokemus päihdetyöstä. Edellytämme vähintään sairaanhoitajan tutkintoa ja mielellään kokemusta riippuvuusongelmien hoitamisesta.

Työsuhde on määräaikainen 01.06.2015 - 31.12.2015. Aloitus sopimuksen mukaan. A-klinikkasäätiöllä noudatetaan
A-klinikkasäätiön työehtosopimusta ja palkkauksen osalta yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevaa työehtosopimusta. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ja ansioluettelo toimitetaan sähköpostitse: mari.nielsen(at)a-klinikka.fi. Hakuaika päättyy 12.04.2015. 

Lisätietoja: 

Sonja Eerola, vastaava sairaanhoitaja p. 040 670 4609, sonja.eerola(at)a-klinikka.fi

Mari Nielsen, yksikköjohtaja p. 045 657 9257, mari.nielsen(at)a-klinikka.fi

 

Sosiaalityöntekijän toimi

A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualue hakee sosiaalityöntekijää Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalle 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Yksikkö tuottaa perheneuvolapalveluja Kokemäelle, Säkylälle ja Köyliölle ja päihdepoliklinikkapalveluja Säkylän, Köyliön, Kokemäen, Harjavallan ja Nakkilan kunnille.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu perheneuvolatyö ja päihdetyön mahdollisuus. Työ sisältää perheiden neuvontaa ja ohjausta sekä tukikeskusteluhoitoja. Työote on perhekeskeistä ja jalkautuvaa. Tehtävän hoito edellyttää kykyä työskennellä itsenäisesti, moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä monipuolisia verkostotyön taitoja. Lisäksi työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. 

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukainen pätevyys (sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus). Lisäksi edellytetään aikaisempaa kokemusta perheneuvola- ja päihdetyöstä sekä alan kehittämistoiminnasta. 

Palkkauksessa noudatetaan Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Toimeen valitun on esitettävä lain (nro 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. 

Työehtoja koskevat määräykset määräytyvät yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen mukaan. Toimeen valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain (nro 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa yksikköjohtaja Kristiina Siirto-Honkanen (p. 050 438 6743, kristiina.siirto-honkanen(at)a-klinikka.fi) ja aluejohtaja Hannu Ranta (p. 044 5167708, hannu.ranta(at)a-klinikka.fi).

Hakemukset ja CV:t sähköpostitse 31.3.2015 mennessä yksikköjohtajalle. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.


Avoin hakemus

Voit tehdä työhakemuslomakkeella avoimen hakemuksen A-klinikkasäätiön keskustoimistoon ja A-klinikkasäätiön palvelualueille, joita ovat

Muista mainita avoimessa hakemuksessasi paikkakunta, jolta haet töitä.

Avoimet hakemukset toimitetaan eteenpäin ao. toimipaikan henkilöstön rekrytoinnista vastaavalle. Toimipaikasta ollaan hakijaan yhteydessä henkilöstötarpeen mukaan.

A-klinikkasäätiön kotisivujen tietosuojaseloste.