Organisaatio

A-klinikkasäätiön ylin päättävä ja toimintaa valvova elin on valtuuskunta, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta. Valtuuskunta asettaa A-klinikkasäätiön toiminnasta vastaavan hallituksen kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Hallitus valitsee toimitusjohtajan, joka johtaa A-klinikkasäätiön toimintaa.

A-klinikkasäätiön palvelutuotanto on organisoitu kesäkuusta
2015 alkaen Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Sisä-Suomen palvelualueisiin sekä valtakunnallisiin hoitopalveluihin.

A-klinikkasäätiön organisaatiokaavio