Etelä-Suomen palvelualue

A-klinikkasäätiön Etelä-Suomen palvelualue tuottaa avo- ja laitoshoidon sekä asumiseen liittyviä palveluja Kymenlaaksossa, Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla.

Palveluja kehitetään yhteisesti alueen eri toimijoiden kanssa. Kuntien toiveita palvelujen tuottamisesta kuunnellaan ja painopisteitä on mahdollista muuttaa yhteisesti sovittavalla tavalla. Uusia toimintamalleja käynnistetään tarvittaessa.

Kymenlaakson avohoidossa on pilotoitu verkkopohjaista kuntoutuskurssia. Laitospalveluissa on syvennetty yhteistyötä vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Katkaisuhoitoa asiakkaiden kotona on tarjottu yhteistyössä Kouvolan kaupungin kotihoidon kanssa.

Etelä-Kymenlaaksossa on lisätty työparityöskentelyä ja verkostoyhteistyötä niitä asiakkaita varten, joilla on lastensuojelun asiakkuus.

Lahden seudulle suunnitellaan avokuntoutuksen toimintamallia. Peliongelmaisten asiakkaiden määrä ja ajokorttiseurannan tarve ovat kasvaneet.

Palveluista vastaavat 

Timo Väisänen, ma. aluejohtaja
puh. 040 0556 600

Seija Joukanen, ylilääkäri
puh. 010 50 650 (vaihde)

Etelä-Kymenlaakso

Avo- ja asumispalvelut
Mari Nielsen, palvelupäällikkö
puh. 045 6579 257

Laitospalvelut     
Antti Immonen, palvelupäällikkö
puh. 040 5927 291

Lahden seutu

Leena Virkki, palvelupäällikkö
puh. 045 6579 251

Pohjois-Kymenlaakso

Avopalvelut
Maria Töyrylä, palvelupäällikkö
puh. 045 6365 579

Laitospalvelut
Antti Immonen, palvelupäällikkö
puh. 040 5927 291

Pääkaupunkiseutu

Mia-Veera Koivisto, palvelupäällikkö
puh. 050 5721 120

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi