Kumppanit

Järjestöjä ja yhdistyksiä

A-Kiltojen Liitto

Päihdeasiamies

Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ensi- ja turvakotien liitto

Folkhälsan

FSN-MHF Nykterhetsförbundet

Irti huumeista

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry

Lastensuojelun Keskusliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mielenterveyden Keskusliitto

Päihdetyön Talentia ry

Päihdelääketieteen yhdistys

Raittiuden Ystävät

Sininauhaliitto

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Suomen Mielenterveysseura

Takuu-Säätiö

VAK ry

Youth Against Drugs

Muita yhteistyökumppaneita

Alko

Alkoholitutkimussäätiö

Kela

Kuntoutussäätiö

Nordens Välfärdscenter (NVC)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä Päivyt

Rikosseuraamuslaitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Antidopingtoimikunta ADT

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin

Työterveyslaitos

Ulkomailla

European Addiction Training Institute (EATI)

European Anti-Poverty Network (EAPN)

European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs (ELISAD)

European Federation of Therapeutic Communities (EFTC)

European Foundation of Drug Helplines (FESAT)

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

International Council on Alcohol and Addictions (ICAA)

International Council on Social Welfare (ICSW)

World Federation of Therapeutic Communities (WFTC)