Länsi-Suomen palvelualue

A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualue tarjoaa kokonaisvaltaisia päihdehuollon palveluita. Seudullisella ja maakunnallisella yhteistyöllä sekä kehittyvillä palveluilla pyritään vastaamaan myös päihde- ja mielenterveystyön tulevaisuuden tarpeisiin. 

Palvelualueen sopimuskuntina on 26 Varsinais-Suomen ja seitsemän Satakunnan kuntaa. Asukkaita alueella on noin 500 000.

Palvelutuotanto jakautuu avo-, laitos- ja asumispalveluihin. Asiakkaille tarjottavia palveluja kehitetään ja uudenlaisia palvelukokonaisuuksia otetaan käyttöön aktiivisessa yhteistyössä kuntakumppaneiden kanssa. Työmuotoja on kehitetty erityisesti vaativampaa tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin, samalla kun alueen peruspalveluissa on vastattu varhaisen vaiheen hoidosta. Jalkautuvaa työtä ja sivuvastaanottoja on lisätty kuntakumppaneiden tarpeiden mukaisesti.

Alueen ryhmätoiminta on monipuolista. Ryhmien avulla estetään retkahduksia ja edistetään tunteiden hallintaa. Turussa on järjestetty sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa ja Salon A-klinikalla avomuotoinen päihdekurssi. Vanhemmille on oma ryhmä Turun nuorisoasemalla. Anjalansalossa tiiviin ryhmätoiminnan, Prässin avulla on voitu nopeuttaa huumeasiakkaiden hoitoon pääsyä. Turun katkaisuhoitoasemalle on vakiintunut huumekatkaisuohjelma Preikki.

Hillerinkujan palveluasumisyksikkö tarjoaa arviointijaksoja ja tehostettua palveluasumista alueen alkoholidementia-asiakkaille. Asiakkaita on voitu kotouttaa takaisin itsenäiseen asumiseen perusterveydenhuollon ja A-klinikkasäätiön avohoidon turvin. Työn suunnitelmallisuutta ja joustavuutta on lisätty, sillä asiakkaat toivovat muistisairauksiin erikoistuneelta yksiköltä rauhoittavaa ilmapiiriä.

Muuntohuumeiden käyttäjien määrä on kasvanut Salon alueella ja Turussa. Asiakkaista yhä suurempi osa on nuoria, joiden terveydentila ja elämänhallinta on entistä heikompaa. Salossa on aloitettu neulojen ja ruiskujen vaihto A-klinikan asiakkaille. Etsivää työtä tehdään muun muassa Turun nuorisoasemalla tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Louhela-yhteisön kuntoutusjaksot ovat jäsentyneitä kuukausittain vaihtuvien teemojen ja toiminnallisuuden avulla. Kokemäellä on saatu hyviä kokemuksia Theraplay-vuorovaikutusterapiasta ja sitä tarjotaan kuntakumppaneille.

Palveluista vastaavat 

Hannu Ranta, aluejohtaja
puh. 044 5167 708

Markus Partanen, ylilääkäri
puh. 040 1368 126 (keskus)

Avopalvelut

Taina Säisä, palvelupäällikkö
puh. 044 5167 705

Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka
Kristiina Siirto-Honkanen, palveluesimies
puh. 050 4386 743

Salon A-klinikka
Heidi Petäjä, palveluesimies
puh.040 6482 403

Salon toimintakeskukset
Ryhmä- ja vertaistukityö
Janna Leino, palveluesimies
puh. 044 3424 075

Turun A-klinikka
Sarita Michelsson, palveluesimies
puh. 050 3181 815

Turun nuorisoasema
Seija Ryynänen, palveluesimies
puh. 040 1368 101

Asumispalvelut

Hillerinkujan palveluasumisyksikkö
Salon kotiin vietävät Rolle-palvelut
Salon tuettu asuminen
Tytti Tuppurainen, palvelupäällikkö
puh. 040 6691 994

Louhela-yhteisö
Minna Randelin, palveluesimies
puh. 050 5779 936

Laitospalvelut

Jussi Rinne, palvelupäällikkö
puh. 050 361 3087

Anjalansalon katkaisuhoito- ja selviämisasema
Petra Siutla-Luotonen, palveluesimies
puh. 040 7149 605

Anjalansalon kuntoutumisyhteisö
Sanna Häkkilä, palveluesimies
puh. 040 6528 914

Turun katkaisuhoito- ja selviämisasema
Paula Casagrande, palveluesimies
puh. 040 1368 111

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Neuvonta

Länsi-Suomen palvelualueen neuvonta
puh. 040 1368 126