Perustajayhteisöt

Oy Alkoholiliike Ab (nyk. Alko-Yhtiöt Oy)
Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö (nyk. Alkoholitutkimussäätiö)
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Finska Läkaresällskapet
Kansan Raittiusapu (sulautunut toiseen järjestöön)
Sosiaalihuollon keskusliitto ry (nyk. Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto)
Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto SKSK (nyk. Kirkkopalvelut ry)
Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Maalaiskuntien Liitto (nyk. Suomen Kuntaliitto)
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Punainen Risti
Suomen Raittiusjärjestöjen liitto (lakkautettu)
Työterveyslaitos (nyk. edustaja Kuntoutussäätiö)
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys ry (nyk. VAK ry)
Väestöliitto