A-klinikstiftelsen

A-klinikstiftelsen, grundad år 1955, är en pionjär inom den missbrukarvård som baserar sig på frivillighet, absolut sekretess och ett mångsidigt professionellt teamarbete. Bl.a socialarbetare, sjukskötare och läkare ingår i teamet. Målet är att personer med olika former av beroendeproblematik och deras närstående garanteras en individuell och högt kvalificerad vård. Beroendet kan gälla alkohol, läkemedel, narkotika eller spel. Vårdmodeller utvecklas kontinuerligt på basis av forskning och beprövad erfarenhet. Preventionen förutsätter att problemen ställs in i sitt samhällspolitiska sammanhang. 

A-klinikstiftelsens personal uppgår till ca 700 anställda vid de regionala vårdenheterna, socialsjukhuset i Järvenpää och vid centralbyrån. A-klinikstiftelsens högsta administrativa organ består av en delegation med representanter bl.a. för de sexton konstituerande medlemsorganisationerna och av en direktion. 

A-klinikstiftelsen upprätthåller 14 A-kliniker, 4 ungdomskliniker, akutvårdskliniker, vårdhem, stödbostäder och från år 1994 socialsjukhuset i Järvenpää. I slutet av året 2011 A-klinikstiftelsen har slutit 77 avtal med kommuner och samkommuner. 

Finland har ca 70 A-kliniker av vilka de flesta är kommunala. A-Gillen är självständiga klientföreningar. 

A-klinikstiftelsen ansvarar för utbildning av vårdpersonal. A-klinikstiftelsen samarbetar med myndigheter och andra organisationer. A-klinikstiftelsen påverkar opinioner och informerar bl.a. via olika projekt och i tidskriften Tiimi om den komplexa beroendeproblematiken. I Internet ingår även en omfattande webbtjänst Droglänken om beroendeframkallande medel och om projektet "En glasskör barndom"

A-klinikstiftelsen bedriver forsknings- och publikationsverksamhet. A-klinikstiftelsens utvecklingsenhet ansvarar för ett stort antal projekt med syftet att utveckla vårdformer, behandlingsmetoder och den förebyggande verksamheten. A-klinikstiftelsen har en vård- och forskningsetisk kommitté. 

A-klinikstiftelsen har vårdenheter i Esbo, Fredrikshamn, Helsingfors, Järvenpää, Kotka, Kouvola, Kumo, Pyttis, Lahtis, Sastamala, St. Michel, Tammerfors, Tavastehus och Åbo.