Myyntireskontranhoitaja A-klinikan keskushallintoon

Myyntireskontranhoitaja vastaa A-klinikkasäätiön ja sen omistamien yhtiöiden myyntilaskutusprosessista ja saatavien perintäprosessista. Odotamme myyntireskontranhoitajalta tarkkuutta ja itsenäistä työotetta sekä kykyä hoitaa rutiininomaisia työtehtäviä. HR-osaaminen katsotaan eduksi. Myyntireskontranhoitaja toimii tarvittaessa ostoreskontranhoitajan sijaisena, joten tiedot ostolaskutusprosessista ovat myös tarpeen. Tehtävään voidaan tulevaisuudessa liittää muita talous- ja henkilöstöhallinnon työtehtäviä, kuten budjetointi- ja HR-järjestelmävastuita.

Tehtävässä menestyminen edellyttää

  • taloushallinnon ja kirjanpidon perusteiden tuntemusta sekä ymmärrystä myyntilaskutusprosessista ja perinnästä
  • tradenomi-tason koulutusta
  • kokemusta vastaavista tehtävistä
  • tarkkuutta ja paineensietokykyä
  • kokemusta erilaisista taloushallinnon järjestelmistä sekä potilastietojärjestelmistä: erityiseksi ansioksi katsotaan Emcen, Mediatrin ja Baswaren osaaminen sekä kokemus ostoreskontranhoidosta.

Tehtävän palkkaus perustuu yksityisen sosiaalialan työehtosopimukseen. Työntekijä on oikeutettu kaikkiin työnantajan tarjoamiin työsuhde-etuuksiin. Toimipiste on A-klinikka Oy:n keskustoimisto Helsingin Pasilassa. 

A-klinikka Oy on A-klinikkasäätiön kokonaan omistama yritys, joka tuottaa laadukkaita päihde- ja mielenterveyspalveluja. Säätiön palvelutuotanto siirtyy yhtiöön syksyn 2017 aikana. A-klinikka Oy toimii A-klinikkasäätiön arvopohjalta ja sillä on sosiaali- ja terveysalan SHQS-laaduntunnustus. Toiminnan tuotot palautuvat  suomalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. www.a-klinikka.fi

Haku päättyy: 
31.5.2017
Lisätietoja antaa: 

Lisätietoja työstä antaa A-klinikka Oy:n talousjohtaja Perttu Rintamäki, p. 040 5811 046.

Työpaikan sijainti: 
Pasila, Helsinki
Hakemukset vastaanottaa: 
Hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 31.5.2017 mennessä osoitteeseen perttu.rintamaki@a-klinikka.fi.