Ajankohtaiset

OmaPeluurin verkkovertaisryhmät tarjoavat tukea peliongelmien ratkaisemiseen.

Julkaistu: 23.03.2017

Päivä on avoin järjestötoimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille, kehittäjille, tutkijoille ja toimittajille.

Julkaistu: 22.03.2017

Esimerkiksi yksinäisyys ja huonoksi koettu fyysinen terveys olivat yhteydessä koettuun huonoon elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen.

Julkaistu: 17.03.2017

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia.

Julkaistu: 15.03.2017

Vaikka puhtaita käyttövälineitä jaetaan enemmän kuin koskaan, määrät ja hyödyt eivät jakaannu alueellisesti tasaisesti.

Julkaistu: 13.03.2017

Potilasasiamiehen tavoittaa puhelinnumerosta 040 6706 589. Numeroon voi jättää myös soittopyynnön tekstiviestillä.

Julkaistu: 10.03.2017

Mikä suojaa ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä? Mitä on riittävän hyvä lapsuus ja kyllin hyvä vanhemmuus? Kuinka vahvistaa kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja lapsen ja nuoren kanssa?

Julkaistu: 09.03.2017

Völjy-hankkeen oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittoja vähentävän työn hyviä käytäntöjä.

Julkaistu: 09.03.2017

Tervetuloa tutustumaan kuntoutumiskeskuksen toimintaan!

Julkaistu: 08.03.2017

Neuvottelupäivät keskittyy tänä vuonna yhteisöhoidon soveltamiseen erilaisissa hoitomuodoissa.

Julkaistu: 06.03.2017

Sivut