Blogit

Julkaisuharha ja harhajulkaisu

Lääketieteellisen tutkimuksen piirissä on viime vuosina käyty keskustelua ”julkaisuharhasta”. Termillä tarkoitetaan tiedeyhteisön taipumusta julkaista herkemmin myönteisiä tai odotettuja kuin kielteisiä tai odottamattomia tuloksia. On arvioitu, että positiivisten tulosten julkaiseminen on jopa neljä kertaa todennäköisempää kuin negatiivisten. Negatiivisten tulosten julkaisuviive saattaa olla myös huomattavasti pidempi kuin positiivisten. Ilmiöön liittyy myös nk.

Suurista luvuista ja pienistä

On olemassa tutkittua näyttöä siitä, että päihdeongelmien määrään voidaan parhaiten vaikuttaa säätelemällä kulutusta muun muassa verotuksen avulla. Suuret luvut puhuvat puolestaan. Myös omassa vaikuttamistoiminnassaan A-klinikkasäätiö voi tukeutua eri tutkimuslaitosten pitkältä ajanjaksolta tuottamaan tieteelliseen näyttöön.

Päihdetyön soveltavaa tutkimusta on vahvistettava

Päihdetyön tutkimus on Suomessa pisteittäistä ja siitä puuttuu jatkuvuus. Alan tutkijat ovat hajallaan eri yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja järjestöissä. Yhteys käytännön hoito- ja muuhun päihdetyöhön on usein myös turhan etäinen. Osa yliopistoista on saanut Alkolta kahteen otteeseen (2007 ja 2010) määräaikaisen erillisrahoituksen hoitotutkimuksen professuureihin tai kliiniseen päihdeopetukseen, mutta tietoa jatkosta ei ole.

Älä oo niin komia

Äidinpuoleisiin sukulaisiini kuului Hilma, eteläpohjalainen maatalon tytär, joka sittemmin viljeli perimäänsä kotitilaa omin voimin ja hyvin tuloksin. Hilma oli nuorena ylväspiirteinen, tumma kaunotar. Hänellä oli tansseissa aina hyvä flaksi, vaikka itsetietoisena ja suorapuheisena naisena ei koskaan naimisiin mennytkään. Kerran nuorisoseurantalon iltamiin tuli helsinkiläiskaunotar, jota paikalliset nuoret miehet ahkerasti tanssittivat, jopa siinä määrin, että Hilmakin jäi varjoon.

Kehittäminen – kirosana vai intohimo?

Sosiaalialan sanastoon on viime vuosikymmeninä omaksuttu kehittämisen käsite monissa muodoissaan: kehittämistavoitteet, kehittämisprojektit, kehittämispäälliköt, kehittämiskonsultit jne. Aivan ristiriidatonta ei suhtautuminen kehittämiseen ole. Monet alan työntekijät, etenkin kuntien sosiaalihuollossa, ovat perin kyllästyneitä jatkuvaan kehittämiseen ja projekteihin, kun "aikaa pitäisi saada enemmän perustyöhön".

Huumeet ja hiv Jäämerellä

Päihdeasioissa Murmansk on murheen laakso, tai pikemminkin satama. Hiv-tapauksia on väestöön suhteutettuna kymmenen kertaa enemmän kuin Suomessa.  Vodkaa kuluu reippaasti niin kuin Venäjällä muutenkin.  Jäämeren satamakaupunki ja laivastotukikohta on Pietarin metropolin ja Kaliningradin enklaavin tavoin Venäjänmaan hiv-keskuksia, mikä tuo mukanaan myös maksasairauksia ja tuberkuloosia. 

Voiko mihin tahansa addiktoitua?

Matilda Hellman pohtii tuoreessa väitöskirjassaan, miksi addiktiosta on tullut niin ”suosittu”. Kaikkeen tuntuu voivan addiktoitua: suklaaseen, zumbaan, työhön ja läheisiin. Hellman tarjoaa näkökulman yleistymiselle useita selityksiä. Yksi liittyy yhteiskunnan yksilöllistymiseen: ”elämme jatkuvassa dialogissa ympäristön kanssa elämän valintoja tehdessämme, ja pohdimme jatkuvasti itseämme, toimiamme ja niiden seurauksia.

Sivut