Apua kasvokkain

>>> PÄIHTEET JA RIIPPUVUUDET

A-klinikkasäätiön hoitopaikat
A-klinikat: auttavat päihde- ja riippuvuusongelmaisia ja heidän läheisiään
Nuorten palvelut: apua alle 25-vuotiaille ja heidän läheisilleen
Terveysneuvontapisteet: matalan kynnyksen auttava paikka pistämällä huumeita käyttäville
Laitoshoitoyksiköt: tarjoavat katkaisu-, vieroitus- tai kuntouttavaa hoitoa
Asumispalvelut: palvelu- ja tukiasuntoja

Päihdesairaala
Suomen ainoa päihdeongelmien hoitoon erikoistunut sairaala.

Suomen kaikki A-klinikat ja vastaavat hoitopaikat
A-klinikoiden ja vastaavien riippuvuuksiin avohoitoa tarjoavien hoitopaikkojen yhteystietolista paikkakunnittain. Hoitopaikkoja ylläpitävät tyypillisesti kunnat tai kuntayhtymät.

12 askeleen ohjelmaan perustuvat vertaisryhmät
Ryhmiä eri paikkakunnilla.
AA - Nimettömät alkoholistit
NA - Nimettömät narkomaanit
OA - Nimettömät ongelmasyöjät
GA - Nimettömät pelurit
SAA - Nimettömät seksiriippuvaiset
Al-Anon - Alkoholistien läheiset
AAL - Alkoholistien aikuiset lapset
Nar-Anon - narkomaanien läheisten ryhmiä aikuisille ja nuorille

Irti Huumeista ry:n läheisryhmät
Vertaistukiryhmiä huumeidenkäyttäjien läheisille. Ryhmiä toimii monilla paikkakunnilla.

Omaiset Huumetyön Tukena ry:n läheisryhmät
Vertaistukiryhmiä huumeidenkäyttäjien läheisille.

Pelirajat'on -ryhmät
Pelirajat’on -vertaisryhmät auttavat pelaamisen kanssa ongelmiin joutuneita. Ryhmiä on myös läheisille. Toiminnan tuottaa Sosped-säätiö.

Peliklinikka ja Tiltti
Peliklinikka tarjoaa avohoitoa rahapeliongelmissa Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten asukkaille. Peliklinikan yhteydessä toimiva info- ja tukipiste Tiltti on avoinna kaikille. Peliklinikka ja Tiltti sijaitsevat Helsingin keskustassa.

A-killat
A-killat tarjoavat vertaistukea ja -toimintaa päihdeongelmista toipuville ja heidän läheisilleen. Suomessa toimii noin 60 A-kiltaa ja niiden kattojärjestönä A-Kiltojen Liitto.

Elokolot
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämiä ja tukemia kohtaamispaikkoja toimii ympäri Suomen. Mahdollisuus päihteettömään oleiluun ja vapaaehtoistyöhön.

-----------------------

Päihdeasiamies
Päihdeasiamies on päihdeasiakkaiden edunvalvoja ja auttaa päihdepalveluihin liittyvissä asioissa. Palvelut ovat maksuttomia ja toimialueena on koko Suomi. Palvelua ylläpitää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.