Haminan ja Kotkan korvaushoitoyksiköt

Korvaushoidossa voivat asioida yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset asiakkaat, joiden tarve opioidikorvaushoitoon on arvioitu.

Yhteystiedot 

Haminan A-klinikka
Reutsinkatu 7, 49400 Hamina
puh. 040 1368 260

Karhulan A-klinikka
Turvalantie 2, 48700 Kotka
puh. 040 1368 200

Miten hakeudun 

Hoitoon voi hakeutua kuntien terveysasemien, Haminan A-klinikan ja Kotkan kaupungin Miepä-keskuksen kautta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Yksiköissä toteutetaan sekä kuntouttavaa että haittoja vähentävää korvaushoitoa. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoito on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista.