Kiviniemikoti

Päihde- ja mielenterveysongelmaisille, jotka ovat osittain toimintakykyisiä, tarjotaan valvottu ympäristö päihteettömän elämäntavan tukemiseksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja turvallisuutta sekä auttaa elämänhallinnassa. Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa ja päihteettömyyttä ohjataan asiakaslähtöisen ja -ystävällisen hoidon keinoin. Asumispalveluyksikössä on 16 paikkaa.

Yhteystiedot 

Päkintie 32, 49220 Siltakylä 
puh. 045 6579 679

Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8–20, viikonloppuisin ja pyhinä klo 8–18.

Miten hakeudun 

Asukkaat voivat ohjautua Kiviniemikotiin omatoimisesti, omaisen toimesta, muun päihdehuollon laitoksen kautta, kunnan päihdetyöntekijän tai sosiaalityöntekijän kautta, sairaalasta tai muusta laitoksesta. Uutta asiakkuutta suunniteltaessa järjestetään tapaaminen, missä kartoitetaan hoidon tarvetta, arvioidaan Kiviniemikodissa asumisesta selviytymistä ja asiakkaan hoitomotivaatiota. Asiakas tarvitsee kunnan maksusitoumuksen.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Kiviniemikodin toimintaa ohjaavat asumispalvelusopimuksen säännöt ja omahoitajan ja asiakkaan yhdessä laatima ja 4–6 kuukauden välein päivittämä, henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Erilaisten mittareiden avulla kartoitetaan ja arvioidaan muun muassa asiakkaan toimintakykyä, muistia ja päihderiippuvuutta. Käytettäviä mittareita ovat mm. SDS, Pompidou, Missä mennään -kysely ja Paradise 24fin.

Kiviniemikodin toiminnassa käytetään elementtejä yhteisöhoidollisesta menetelmästä, jossa asukkaat tukevat toinen toistaan vertaistuella ja yhteisöllisyydellä.

Perushoitotyön osalta henkilökunta vastaa lääkehoidosta ja seuraa asukkaiden fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa. Kiviniemikoti tarjoaa ravintopalvelun sekä tukea ja ohjausta arkipäivän asioissa. Henkilökunta vastaa arjen pyörittämisestä ja tukee asukkaiden päihteettömyyttä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa.

Asumista Kiviniemikodissa arvioidaan tarvittaessa, tilanteen mukaan. Joissain tapauksissa kyseeseen tulee muutto kevyemmin tuettuun asumismuotoon, joidenkin kohdalla tehdään päätös tuetumman asumisen tarpeesta. Asumisjakson päättämisestä sovitaan yhteisesti, vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Lataa Kiviniemikodin ja Leporannan palvelutalon esite