Hämeenlinnan ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö tukee Hämeenlinnan seudun asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee päihdeongelmien kehittymistä.

Tavoitteena on laaja-alaisen yhteistyön, tiedotuksen ja koulutuksen keinoin vahvistaa ehkäisevää työotetta kuntapalveluissa. Työ suunnataan kaikille ikäryhmille lapsista vanhuksiin. Yksikkö on mukana Hämeenlinnan seudulla toteutettavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Yksikön järjestämällä Päihdefoorumilla on pitkät perinteet. Tapahtumien yhtenä tavoitteena on ollut tarjota seudun asukkaille säännöllinen mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin ajankohtaisissa päihteisiin ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Nuorten Selvis -toiminnassa tehdään nuoria kohtaavaa ehkäisevää päihdetyötä. Viikonloppuiltaisin kaupungilla liikkuvat päivystäjät kuuntelevat ja auttavat nuoria tarvittaessa.

Yhteystiedot 

Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna
Koordinaattori Katri Lartama, puh. 050 592 1455

Löydät Katrin myös Facebookista!

Nuorten Selvis

Nuorten Selvis toimii Hämeenlinnan keskusta-alueella perjantai-iltaisin klo 20.30 alkaen. Toiminta painottuu erityisesti juhlapyhien aikaan, jolloin kaupungilla liikkuu paljon nuoria.

Toiminnasta vastaa työpari, jolla on sosiaali- ja/tai terveyspalveluiden asiantuntemusta. Toiminnassa voi olla mukana myös alojen opiskelijoita.

Selvis-päivystäjät tavoitat vuoron aikana numeroista 040 8696 308 ja 040 5208 262.

Jos olet kiinnostunut päivystäjänä toimimisesta, ota yhteyttä ehkäisevän päihdetyön yksikköön!

Toiminnan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat poliisi, nuorisotoimi, erilaiset järjestöt ja seurakunta.