Hämeenlinnan seudun ehkäisevä päihdetyö

Laaja-alaisella yhteistyöllä, yhteisöjä vahvistamalla ja elinoloihin vaikuttamalla saavutetaan kestävää hyvinvointia.

Ehkäisevä työ kohdistetaan koko väestöön ja kaikkiin ikäryhmiin, lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on vaikuttaa päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin dialogissa seudun asukkaiden kanssa. 

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi Hämeenlinnan seudun, Hattulan ja Janakkalan ehkäisevää työtä, kuten Pakka-yhteistyötä, joka on tutkitusti tehokas keino ehkäistä paikallisia alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja. Päihdefoorumi tarjoaa asukkaille säännöllisen mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin päihteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Seudun päihdeoloista saadaan tietoa vuosittain tehtävällä päihdeasennekyselyllä.

Päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä vahvistetaan. Huomiota kiinnitetään lisäksi riskitekijöihin, päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, kysyntään ja tarjontaan. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti seudun toimijoille ja tiedotusvälineille.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Asukkaiden terveyttä ja tasa-arvoa tukemalla sekä hyvinvointieroja kaventamalla voidaan ehkäistä niin päihdeongelmien kehittymistä kuin haittojen muodostumista yksilölle, läheisille tai yhteiskunnalle.

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö Twitterissä: @epthml

Yhteystiedot 

Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna
Koordinaattori Paula Meskanen, puh. 050 592 1455

Löydät Paulan Facebookista ja Twitteristä!

Nuorten Selvis

Nuorten Selvis -toiminnassa tehdään nuoria kohtaavaa ehkäisevää päihdetyötä. Viikonloppuiltaisin kaupungilla liikkuvat päivystäjät kuuntelevat ja auttavat nuoria tarvittaessa.

Nuorten Selvis toimii Hämeenlinnan keskusta-alueella perjantai-iltaisin klo 20.30 alkaen. Toiminta painottuu erityisesti juhlapyhien aikaan, jolloin kaupungilla liikkuu paljon nuoria.

Toiminnasta vastaa työpari, jolla on sosiaali- ja/tai terveyspalveluiden asiantuntemusta. Toiminnassa voi olla mukana myös alojen opiskelijoita.

Selvis-päivystäjät tavoitat vuoron aikana numeroista 040 8696 308 ja 040 5208 262.

Jos olet kiinnostunut päivystäjänä toimimisesta, ota yhteyttä ehkäisevän päihdetyön yksikköön!

Toiminnan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat poliisi, nuorisotoimi, erilaiset järjestöt ja seurakunta.