Hämeenlinnan tukiasunnot

Tukiasuntoja tarjotaan hämeenlinnalaisille, joiden elämäntilanne on kriisiytymässä asunnon menettämisuhan tai asunnon puuttumisen vuoksi. Asukkaita tuetaan arjessa selviytymisessä. 

Lisäksi tukiasunnoissa asuvia ohjataan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sekä muihin tarpeenmukaisiin erityispalveluihin.

Asukasvalinnat tehdään asuntohakemusten ja haastattelujen perusteella, pääsääntöisesti kahden viikon välein pidettävässä asukasvalintakokouksessa. Asumisen kustannuksista vastaa asukas itse maksamalla vuokraa, joka noudattelee yleistä vuokratasoa.

Tukiasuntoverkostoa on rakennettu 80-luvulta lähtien vastaamaan kuntalaisten erityistarpeita. Tukiasunnot ovat eri puolilla kaupunkia ja sijaitsevat omakoti-, rivi- ja kerrostaloissa. 

Yhteystiedot 

Ohjaaja Kari Jarho, puh. 040 5473 194
Ohjaaja Seija Juntunen, puh. 040 8682 107

Käytännön toiminnasta vastaavat tukiasunto-ohjaajat, jotka pitävät viikottain yhteyttä asukkaisiin.

Tukiasuntotoiminnan läheisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Hämeenlinnan Asunnot Oy ja Hämeenlinnan kaupungin tilapalvelu.