Hoito-ohjelmia

Katkaisuhoito/lääke-/huumevieroitus

Katkaisuhoidossa ja lääke-/huumevieroituksessa pyritään päihdekierteen, runsaan ja pitkään jatkuneen päihteidenkäytön, katkaisemiseen. Päihteidenkäytön lopettamiseen liittyvät yleensä vieroitusoireet, joita voivat olla hermostuneisuus, ahdistus, pelot, unettomuus, vatsavaivat, säryt jne. Vieroitusoireita hoidetaan oireiden mukaisesti ja lievitetään tarvittaessa lääkityksellä. Katkaisuhoito tapahtuu lääkärin valvonnassa. Hoidossa ollaan ympärivuorokautisesti. Hoitoajat vaihtelevat muutamasta vuorokaudesta 1–2 viikkoon (lääke-/huumevieroituksessa 1–4 viikkoa). Katkaisuhoidon aikana laaditaan jatkohoitosuunnitelma ja luodaan pohjaa myöhemmälle päihdeongelman hoidolle.

Avokatkaisuhoito

Avokatkaisuhoidolla tarkoitetaan samaa kuin katkaisuhoidolla, mutta hoito tapahtuu yleensä A-klinikalla tai muussa avohoitoyksikössä avohoitona. Avokatkaisun aikana illat ja yöt vietetään kotona. Hoitoaika on yleensä 1–3 vuorokautta (huumevieroituksessa 1–4 viikkoa).

Lääkitys on oireenmukaista, sen tarve arvioidaan päivittäin ja asiakkaan tilannetta seurataan. Avokatkaisuhoidon aikana arvioidaan jatkohoidon tarve ja laaditaan jatkohoitosuunnitelma. Avokatkaisu sopii silloin, kun päihteiden käytöstä aiheutuneet vieroitusoireet eivät edellytä jatkuvaa seurantaa ja ympärivuorokautista hoitoa.

Katkaisuhoitoon (avo/ympärivuorokautinen) voi tulla myös ennaltaehkäisevästi, kun epäilee päihteiden käytön riistäytyvän hallinnasta.

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen korvaus- ja vieroitushoito

Opioidiriippuvuuden (lähinnä heroiinin käyttö ja opioidilääkevalmisteiden väärinkäyttö) hoitoon voidaan määrätä vieroitus-, korvaus- tai ylläpitohoitona metadonia tai buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä.

Korvaushoito voidaan aloittaa vain sellaiselle potilaalle, joka ei ole vieroittunut opioideista muun hoidon avulla. Hoito kestää vähintään kuukauden ja sen tavoitteena on päihteettömyys.

Vieroitushoidon kesto on enintään yksi kuukausi ja tavoitteena on päihteettömyys.

Hoidon tarve arvioidaan ja hoito aloitetaan keskussairaalassa, Järvenpään sosiaalisairaalassa tai tietyin edellytyksin mm. terveyskeskuksessa, päihdehuollon yksikössä tai vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksikössä. Jatkohoito tapahtuu paikallisessa päihdehuollon tai terveydenhuollon yksikössä. Hoidettavilla on yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään niin lääkehoito, psykososiaalinen hoito kuin seuranta.

Kuntoutushoito

Kuntoutus aloitetaan elämäntilanteen ja hoidon tarpeen kartoittamisella, ongelmien ja ratkaisuyritysten hahmottamisella ja jäsentämisellä sekä kuntoutussuunnitelman laatimisella. Kuntoutuksessa edetään hoitosuunnitelman mukaan. Kuntoutuksessa voi olla useita hoitovaiheita: katkaisuhoitoa, kuntoutumisjakso ja asumispalveluja.

Yhteisöhoito

Yhteisöhoidossa käytetään sosiaalista oppimista, jossa korostuu vastuullinen käyttäytyminen itseä ja yhteisöä kohtaan. Siihen kuuluvat tehtyjen sopimusten noudattaminen, vastuualueista huolehtiminen, vastuullinen elämäntapa, avoimuus ja rehellisyys. Tavoitteena on vastuun jakaminen: saada asiakkaat kantamaan yhteisvastuuta yhteisön toiminnasta ja hoitamaan siitä oma osuutensa. Yhteisöhoidossa ollaan ympärivuorokautisesti. Hoitoyhteisön käytännön työt (ruuanlaitto, siivous jne.) ovat olennainen osa hoitoa.