Hiv-erityispalvelut

Palveluita tarjoavat yksiköt

Palvelukokonaisuus muodostuu keskitetysti tarjottavista erityispalveluista, jotka on kohdennettu hiv-infektion saaneille huumeiden käyttäjille.

Palveluiden tavoitteena on ehkäistä hiv-infektion leviämistä huumeiden käyttäjien keskuudessa ja vähentää käytöstä johtuvia haittoja.