Hoitoyhteisöt

Palveluita tarjoavat yksiköt

Hoitoyhteisöt ovat kuntouttavan hoidon paikkoja, joissa hoidon menetelmänä on yhteisö. Korostetaan sosiaalista oppimista, jossa painottuu vastuullinen käyttäytyminen itseä ja yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on myös vastuun jakaminen: asiakkaat halutaan kantamaan yhteisvastuuta osallistumaan yhteisön toiminnasta ja hoitamaan siitä oma osuutensa. Hoitoyhteisön käytännön työt ovat olennainen osa hoitoa.

Yhteisöhoidon elementtejä käytetään varsinaisten hoitoyhteisöjen lisäksi myös monissa kuntouttavan hoidon yksiköissä.