Jalkautuva päihdetyö

Palveluita tarjoavat yksiköt

Jalkautuvat tai kotiin vietävät palvelut on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät itse kykene hakeutumaan A-klinikalle. Toimintamuotoina ovat asiakkaan tukitarpeen arviointi, konsultointi ja kotikäynnit sekä yhteistyö muiden hoitavien tahojen kanssa.