Kuntoutusyksiköt

Kuntoutusyksikkö on tarkoitettu pitempiaikaiseen laitoskuntoutukseen. Kuntoutus aloitetaan kartoittamalla elämäntilanne ja hoidon tarve, hahmottamalla ja jäsentämällä ongelmat sekä laatimalla kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksessa edetään hoitosuunnitelman mukaan. Kuntoutuksessa voi olla useita hoitovaiheita: katkaisuhoitoa, kuntoutumisjakso ja asumispalveluja. Kuntoutukseen tarvitaan aina lähete.