Kognitiivinen ajattelutapa

Kiinnostus kohdistuu ihmisen tiedolliseen toimintaan: muistiin, havaitsemiseen, tietoisuuteen, oppimiseen, päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun. Ihmisen omaa osuutta elämän hallinnassa ja ongelmien ratkonnassa korostetaan. Keskitytään niihin kognitiivisiin toimintoihin, jotka ylläpitävät hallintaa tai ongelmia. Pyritään vahvistamaan elämän hallintaa tukevia toimintoja ja opettelemaan uusia toimintoja ongelmia ylläpitävien toimintojen tilalle.