NLP

NLP (neurolinguistic programming, neurolingvistinen ohjelmointi) on lähestymistapa, joka kohdistaa huomion kielenkäyttöön ja mielikuvien työstämiseen. Pyritään ohjelmoimaan mieleen hyödyllisiä ajattelu- ja toimintamalleja ongelmia tuottavien mallien sijalle. NLP-harjoitteita käytetään päihdehoidossa mm. tavoitteiden määrittelyssä, voimavarojen löytämisessä ja käyttöönottamisessa, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä jännitys- ja pelkotilojen vähentämisessä.