Psykodynaaminen ajattelutapa

Psyykkisten tapahtumien ja toimintojen taustalla nähdään erilaiset tarpeet. Psykodynaamisen ajattelun lähtökohtana on psykoanalyysin teoria. Teorian ytimessä on ajatus, että ihmisen persoonallisuus koostuu:

  • tiedostamattomasta kerroksesta (id)
  • tiedostetusta minästä (ego) ja
  • yliminästä (superego).

Analyyttinen psykoterapia pyrkii tiedostamattomien mielensisältöjen käsittelemiseen tekemällä ne tietoisiksi. Supportiivinen, tukea antava psykoterapia taas pyrkii asiakkaan toimintakyvyn ja selviytymisen tukemiseen terapeutin ja asiakkaan yhteistyönä.