Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa

Ajatellaan, että ongelmaa ei voi olla ellei ole myös sen ratkaisua. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin; ratkaisua pidetään kuvauksena siitä, miten asioiden pitäisi olla. Ratkaisu- tai voimavarakeskeisessä terapiassa etsitään asiakkaan voimavaroja ja vahvistetaan hänen onnistumisen kokemuksiaan sen sijaan että käytäisiin läpi ongelmia ja epäonnistumisia ja niiden syitä.