Transaktioanalyyttinen ajattelutapa

Transaktioanalyysi on yksilöiden välisten tapahtumien ja vuorovaikutuksen analyysia. Yksilön nähdään jakautuvan sisäisesti Vanhemman, Aikuisen ja Lapsen rooleihin. Nämä kolme tekijää viestivät toisen yksilön vastaavien kolmen osan kanssa. Ihminen ei siis puhu ihmiselle, vaan esimerkiksi ihmisen Lapsi kiukuttelee toisen Vanhemmalle tai Vanhempi nuhtelee toisen Lasta.