Espoon A-klinikka

Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille päihde- ja muista riippuvuuksista kärsiville asiakkaille. Palveluihin hakeudutaan kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kautta.

A-klinikka tarjoaa avokatkaisuhoidon ja ajokelpoisuuteen liittyvän päihderiippuvuusarvioinnin lisäksi palveluita työpaikalta hoitoon ohjatuille sekä rikosseuraamusvirastosta päihdekuntoutukseen ohjatuille henkilöille. A-klinikalla tehdään työ- ja toimintakyvyn arviointeja.

Uutena työmuotona on verkkopohjainen päihdekuntoutusohjelma: www.hoitoaverkossa.fi.

Yhteystiedot 

Leppävaarankatu 10, 5. krs, 02600 Espoo
puh. 045 6577 464
fax (09) 276 7299

Avoinna klo 8–15.30

Miten hakeudun 

Palveluihin hakeudutaan asiakkaan kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kautta, missä tehdään hoidon tarpeen arviointi ja myönnetään maksusitoumus asiakkaan tarpeiden mukaisiin palveluihin.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Espoon A-klinikka ehkäisee ja vähentää päihteiden haitallista käyttöä sekä hoitaa asiakkaiden päihde- ja toiminnallisista riippuvuuksista aiheutuneita haittoja. Palvelut muodostuvat yksilötyöstä, pari- ja perhetapaamisista, hoidollisista ryhmistä sekä verkostotyöstä. Hoidollisena viitekehyksenä on ratkaisukeskeinen ja kognitiivis-behavioraalinen menetelmä.