Kouvolan selviämisyksikkö

Selviämishoito on matalan kynnyksen palvelua henkilölle, joka on päihtymyksen tason vuoksi kykenemätön vastaamaan omasta turvallisuudestaan. Selviämishoidossa huolehditaan päihtyneen asiakkaan turvallisesta selviämisestä, kartoitetaan asiakkaan tilanne ja motivoidaan häntä hoidon piiriin.

Yhteystiedot 

Kotiharjuntie 20, 45100 Kouvola
puh. 050 5944 266
fax (05) 3794 630

Avoinna ympäri vuorokauden

Miten hakeudun 

Hoitoon voi tulla omatoimisesti tai läheisen saattamana ympäri vuorokauden. Myös viranomainen voi saattaa asiakkaan hoidon piiriin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Lähetettä ei tarvita.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Ensisijaisesti taataan asiakkaalle turvallinen ympäristö, jossa selvitä päihtymystilasta. Hoidon aikana huolehditaan asiakkaan fyysisestä ja psyykkisestä tilasta. Mahdollisuuksien mukaan kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta ja jatkohoidon tarvetta. Raskaana olevan tai päihdeongelmaisen vanhemman kohdalla huomioidaan lapsen tilanne ja kartoitetaan tuen tarve yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa.