Anjalansalon kuntoutumisyhteisö

Kuntoutumisyhteisö tarjoaa täysi-ikäisille päihde- ja mielenterveysongelmaisille ympärivuorokautisia päihdekuntoutusjaksoja, joiden avulla tuetaan kuntoutujien päihteettömyyttä ja haetaan ratkaisuja koko elämänhallinnan parantamiseen.

Yhteystiedot 

Kalkkitie 5–7, 24280 Salo
puh. 045 6576 218 (hoitajat)
puh. 040 7149 602 (palvelukoordinaattori, paikkavaraukset arkisin klo 8.30–16)

Miten hakeudun 

Kuntoutukseen hakeudutaan yhteistyössä oman kotikunnan sosiaalitoimen kanssa. Kuntoutusjaksot ovat yleensä 1–6 kuukauden pituisia. Sen jälkeen voi hakeutua viikon intervallijaksolle.

Päihdekuntoutuksen paikkavaraukset hoitaa keskuksen palvelukoordinaattori.

Kuntoutukseen tullessa olisi hyvä olla mukana omat kotilääkkeet, henkilökohtaiset hygieniavälineet ja mukavaa vaatetta ulkoilua varten.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Toiminta pohjautuu kognitiiviseen viitekehykseen ja yksilölliseen päihdekuntoutukseen osin yhteisöllisin menetelmin. Arkipäivisin toimiva ryhmätoiminta paneutuu päihdekuntoutuksen keskeisiin kysymyksiin ja muodostaa merkittävän osan asiakkaan kuntoutumisjakson sisällöstä. Hoitoon sisältyy näin vertaistuen tuoma lisäarvo. Kuntoutumisjaksoon kuuluvat säännölliset yksilökeskustelut ja tehtävät.

Kuntoutusjakson alussa jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. 

Kuntoutukseen ei voi tulla päihtyneenä eikä vieroitusoireisena. Tällöin hoito aloitetaan katkaisuhoito- ja selviämisasemalla.

Anjalansalon päihdekuntoutuskeskus on Salossa sijaitseva päihdehoidon yksikkö, johon kuuluvat katkaisuhoito- ja selviämisasema sekä kuntoutumisyhteisö. Keskus mahdollistaa katkeamattoman päihdehoitoketjun selviämisasemalta kuntoutumisyhteisöön.