Hillerinkujan palveluasumisyksikkö

Tehostettua palveluasumista tarjotaan päihdedementiaa sairastaville asiakkaille. Tehostetun asumispalvelun paikkoja on kahdeksalle pysyvälle asukkaalle ja kahdelle lyhytaikaista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle. Lyhytaikainen hoito soveltuu etenkin asiakkaan palvelutarpeen, muistiongelman ja toimintakyvyn arvioimiseen.

Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Yhteystiedot 

Hillerinkuja 5, 3. krs, 24100 Salo
puh. 040 6471 544

Miten hakeudun 

Alkoholidementiayksikköön hakeudutaan kunnan maksusitoumuksella. Lyhytaikaisessa hoidossa asiakas maksaa hoidostaan asiakasmaksun. Pitkäaikaisen asumisen asiakkaille laaditaan vuokrasopimus ja selvitetään asiakkaalle kuuluvat sosiaalietuudet. Pitkäaikaisen asumisen asiakkaille kotikunta voi määritellä tuloperusteisen palvelumaksun.

Lisätietoa hakeutumisesta saa kotikunnan palveluohjauksen koordinaattoreilta tai Hillerinkujan palveluasumisyksikön numerosta 040 6471 544.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hillerinkujan palveluasumisyksikkö tarjoaa tehostettua palveluasumista päihdemuistisairaille asiakkaille. Asiakkaalla voi olla diagnosoitu alkoholidementia tai alkoholiongelma ja jokin dementoiva- tai muistisairaus. Yksikössä on kahdeksan pitkäaikaisen asumisen paikkaa ja kaksi lyhytaikaisen hoidon paikkaa.

Lyhytjaksot tarjoavat arviointia ja kuntoutusta asiakkaille, joiden itsenäisessä selviytymisessä kotona on haasteita muistiongelmien, alkoholinkäytön, toimintakyvyn laskemisen, sosiaalisten ongelmien tai esimerkiksi dementian käytösoireiden vuoksi.

Perusarviointijakso on noin kolmen-neljän viikon mittainen. Sen aikana asiakkaan muistiongelman vaikeutta arvioidaan. Testeinä käytössä ovat MMSE, MOCA ja CERAD. Asiakkaan toimintakykyä havainnoidaan erilaisissa tilanteissa. Päihderiippuvuuden taso ja tukiverkosto kartoitetaan. Mittareina ovat asiakkaan tarpeista riippuen lisäksi CDS15, SADD, IADL, ASTA, kotona selviytymisen profiili ja SPPBL. Arvioinnin aikana tehdään yhteistyötä asiakkaan omaisten ja kotikunnan kanssa palveluverkoston luomiseksi. Kaikista hoitojaksoista laaditaan kattava, kirjallinen yhteenveto. Lääkärin arviot hoidetaan A-klinikan lääkärin tai asiakkaan omalääkärin palveluina. Yksikössä voidaan ottaa perusverikokeita.

Pidempiaikaisella kolmen kuukauden-vuoden kuntoutuksella on saavutettu hyviä tuloksia ja kotiutettu useita, lähtötilanteessa ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia asiakkaita takaisin itsenäiseen asumiseen tai kevyempiin palveluyksiköihin.

Hillerinkujan palveluasumisyksikkö ei ole asumisympäristönä täysin esteetön. Asiakkaiden liikkumisen apuvälineillä tulisi olla lähes omatoimista.­

Lisätietoja

Palveluesimies Tytti Tuppurainen, puh. 040 6691 994, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Lataa Hillerinkujan palveluasumisyksikön esite