Salon kotiin vietävät Rolle-palvelut

Salon kotiin vietäviä palveluita eli Rolle-työtä tarjotaan ikääntyneille ja vajaakuntoisille päihdeasiakkaille sekä heidän läheisilleen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Yhteystiedot 

Salon A-klinikka
Mariankatu 19, 24240 Salo
puh. 040 1368 126 (neuvonta)
puh. 044 3248 803 ja 044 5167 706 (työntekijät)

Miten hakeudun 

Rolle-työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse 044 3248 803 ja 044 5167 706. Arvio tuen tarpeesta tehdään yhdessä. Yhteydenotto voi tulla asiakkaalta, hänen läheisiltään tai asiakkaan verkostosta. Rolle-työntekijä sopii tapaamisesta asiakkaan kanssa. Säännöllisistä käynneistä sovitaan ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Rolle-työn tavoitteena on asiakkaan arjen ja asumisen sujuminen, omien voimavarojen löytyminen ja kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Hoitotyössä huomioidaan asiakkaan ikäerityiset tarpeet. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan keskusteluilla ja palveluohjauksella yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Työmuotoina tarjotaan

  • Tuen tarpeen arviointi
  • Kotikäynnit
  • Konsultointi
  • Kriisitilanteisiin vastaaminen
  • Avustaminen yhteydenpidossa viranomaisiin
  • Yhteistyö muiden hoitavien tahojen kanssa
  • Ryhmätoiminta