Julkaisut

A-klinikkasäätiö julkaisee päihde- ja addiktiotematiikkaan liittyviä raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Raporttisarja ja muut julkaisut ovat aikajärjestyksessä. Osa julkaisuista on luettavissa myös verkkojulkaisuna.

Päihdetyön erikoislehdessä Tiimissä seurataan alan ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Julkaisutoiminnasta vastaa A-klinikkasäätiön viestintäyksikkö.

Uutuuksia!

 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014

  Kati Savolainen ja Airi Partanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 63
  2015
  22 s. + liitteet

  Raportti huumeidenkäyttäjistä apteekkien asiakkaina vuonna 2014 kokoaa yhteen apteekeilta kerättyä tietoa huumeita käyttävien asiakkaiden asioinneista apteekeissa. Raportissa tarkastellaan muun muassa ruiskujen ja neulojen myynti- ja vastaanottokäytäntöjä apteekeissa ja apteekkien tekemää yhteistyötä sekä osaamista huumeita käyttäviin asiakkaisiin liittyen. Raportin on tuottanut Huumehaitta-hanke.

  Verkkojulkaisu (pdf – 563 kt)

Julkaisut

 • "Tää on meidän juttu" – Päihdetyön vertaistoiminnan opas

  Esimerkkejä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä Osis-hankkeessa
  Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus & Tiina Varonen
  Osis-hanke, A-klinikkasäätiö/Helsingin Vinkki & Omaiset Huumetyön Tukena ry
  2014
  80 s. + liitteet

  Osis-hankkeen tuottama kirja kertoo käytännön tasolla vertaistoiminnan kehittämisestä, menetelmistä ja havainnoista. Näkökulman tarjoaa huumetyön vertaistoimintaa kehittänyt Osis-hanke. Osis (2011–2014) oli A-klinikkasäätiön Helsingin Vinkin ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kumppanuushanke, jonka osahankkeita olivat Helsingin Vinkin Katuklinikka ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n Verna-toiminta.

  Myös verkkojulkaisuna (pdf – 2,8 Mt)

  5,00 €
 • Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet

  Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen, Jonna Levola ja Antti Holopainen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61
  2014
  48 s. + liitteet

  Paradise24fin-lomakkeella kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Raportissa esitellään Paradise-menetelmän kehittämisen vaiheet. Raportti sisältää myös lomakkeen sekä käyttö- ja tulkintaohjeet.

  Verkkojulkaisu (pdf – 1730 kt)

 • Hoitoon heikosti kiinnittyneet nuoret ja matalan kynnyksen palvelumalli

  Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-projektin prosessiarviointi.
  Anne Puuronen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 60
  2014
  113 s. + liitteet

  Nuoret sitoutuvat paremmin hoitoon, kun hoitosuhde ei ole vain vastaanotolla tapahtuvan työn varassa. Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-kehittämisprojektissa kehitettiin matalan kynnyksen palveluita lähtökohtana hoitoon heikosti kiinnittyneet 16–29-vuotiaat nuoret. Arviointitutkimuksessa tarkastellaan asiakkaiden – nuorten ja heidän vanhempiensa – sekä nuorisoaseman työntekijöiden suhdetta hankkeessa kehitettyihin työkäytäntöihin.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-63-0)

  6,00 €
 • Ongelmapelaajien haastattelututkimus

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 59
  2010
  137 s.

  Miten rahapelaamisesta tulee ongelma? Mikä pelaamisessa pitää kiinni? Miten hoitojärjestelmä toimii peliongelmaisten kohdalla? Kuinka ongelmapelaajat kehittäisivät hoitojärjestelmää? Tässä haastattelututkimuksessa kysymyksiin vastaa 36 rahapelien ongelmapelaajaa. Tutkimus pyrkii laajentamaan käsitystä ongelmapelaajista ja tuomaan esiin näkemyksiä hoitojärjestelmän kehittämistarpeista.

  10,00 €
 • Etsivä työ – Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin

  Mika Mikkonen, Jaana Kauppinen, Minna Huovinen & Erja Aalto (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 58
  2010
  65 s.

  Etsivässä työssä jalkaudutaan tavoittamaan marginaalissa eläviä ihmisiä, joille yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja toimintamuodot ovat jääneet vieraaksi. Luodaan heihin kontakteja ja järjestetään heille tarkoituksenmukaista apua. Viedään palveluita kohderyhmien omiin ympäristöihin. Kirja on koottu eurooppalaisen Correlation-verkoston etsivän työn ryhmän kokemuksista ja näkemyksistä. Kirjaa tekemässä on ollut etsivän työn tekijöitä yhdeksästä eri maasta.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-59-3) Vinkin sivuilla: www.vinkki.info > Materiaalipankki > Hankkeet, tutkimukset ja raportit

  10,00 €
 • Naisten kanssa tehtävä päihdetyö

  Hilkka Lydén (toim.)
  Kettutien A-poliklinikka & Naistenkartano ry, Naisten virta -hanke
  2010
  35 s.
  Maksuton

  Millaisia erityisiä piirteitä on naisten päihdeongelmissa? Mitä on naiserityinen päihdetyö? Oppaassa esitellään naisten kanssa tehtävän päihdetyön sisältöjä ja työmuotoja. Teemoina muiden muassa naisen identiteetti ja tunteet, äitiys ja päihteet, väkivalta sekä seksuaalisuus.

 • Lapsuus päihteiden varjossa – Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivät lapset tutkimuksessa ja käytännön työssä

  Mira Roine, Minna Ilva & Janne Takala (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 57
  2010
  93 s.

  Raportti kokoaa yksiin kansiin Lasinen lapsuus -aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisu on suunnattu kaikille lasten hyvinvoinnista kiinnostuneille. Raportin tarkoituksena on palvella ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään lapsia ja perheitä ja joita vanhempien päihteidenkäytön ja lasten hyvinvoinnin väliset yhteydet askarruttavat.

  Loppuunmyyty, ei tilattavissa – vain verkkojulkaisuna (pdf – 2.65 Mt)

 • Terassilta tiputukseen

  Teuvo Peltoniemi
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 56
  2009
  191 s. + kuvaliite
  kovakantinen

  Päätoimittaja Teuvo Peltoniemen Tiimi-lehdessä vuosina 1987–2009 julkaistuja kirjoituksia kirjana. Kirjoitusten teemana on päihteiden ja riippuvuuksien rooli yhteiskunnassa. Pohdinnan aiheena ovat päihteiden käyttö, päihdepolitiikka ja hoito. Peltoniemi ei moralisoi eikä pyörittele vaan tuo uutta tietoa ja tekee sen pohjalta realistisia muutosehdotuksia.

  25,00 €
 • Työn alla: uusi elämä – Salon A-klinikan runoryhmän antologia II

  Salon A-klinikka 2009
  120 s.

  ”Runon kautta pääsee käsiksi tunteen ytimeen ja silloin voi kohdata tunteensa ja olla itselleen totta. Kirjan runoissa kuvastuu elämän väkevyys, niissä ei ole ääriviivoja eikä keskipisteitä. Runo on jokaiselle lukijalle oma tarina.” (kirjan toimittanut runoryhmän toimikunta)

  20,00 €
 • Terapeuttinen allianssi sosiaaliterapeutin työssä

  Jukka Oksanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 55
  2009
  100 s.

  Onnistuminen päihdetyössä edellyttää, että työntekijä saa asiakkaaseen yhteyden. Ilman sitä ihmistä ei voi auttaa. Käsitteellä terapeuttinen allianssi tarkoitetaan työntekijän ja asiakkaan liittoutumista asiakkaan auttamiseksi, hänen ongelmiensa helpottamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Julkaisussa tarkastellaan erilaisia terapeuttista allianssia ja sosiaali- ja hoitotyön vuorovaikutusta käsitteleviä tutkimuksia.

  10,00 €
 • "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa" – Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista

  Heikki Suhonen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 61
  2008
  73 s. + liitteet

  Salon A-klinikan asumispalvelujen kehittämishankkeeseen (Astu-projekti) liittyneen tutkimusosion raportti. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia kuntoutus- ja asumispalvelujen vaikutuksia asiakkaiden arkeen. Raportti perustuu asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluihin ja erilaisiin tilasto- ja muihin dokumentteihin.

  Verkkojulkaisu (pdf – 1015 kt)

 • Linkki-projekti – Huumehaittojen vähentäminen vertaisryhmätoimintana Helsingin terveysneuvontapiste Vinkissä vuosina 2004–2008

  Katja Malin-Kaartinen, Kirsi Marttinen, Päivi Puro & Merja Viljanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 54
  2008
  71 s. + liitteet

  Projektin tavoitteena oli osallistaa ja aktivoida huumeidenkäyttäjiä vertaistoimintaan. Projektissa kehitettiin uudenlaisia räätälöityjä matalakynnyksisiä vertaiskoulutusmalleja terveysneuvontapisteiden asiakkaille. Raportissa kuvataan projektin tausta, tavoitteet, toteutus ja tuotokset.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-50-0)

  10,00 €
 • Piirileikistä sianpolkka – Salon A-klinikan runoryhmän antologia I

  Heli Laaksonen (toim.)
  Salon A-klinikka 2008
  110 s.

  Salon A-klinikalla toimivassa runoryhmässä syntyneitä runoja, toimittanut runoilija Heli Laaksonen. ”Kyl näitte runojen perusteel moni on parhaas mukka yrittäny saara päiväpeittoas suaraks – vaikkei ol siin ain onnistunu. Täst tuli kyl ymmärryst lisäävin runokirja, mitä olen ikä nähny.”

  15,00 €
 • "Vedettiin viinaa ihan homona!" Ei-heterot ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluissa

  Hilkka Lydén
  A-klinikkasäätiön Messiin-projekti
  2007
  35 s.

  Kysynkö asiakkaalta onko hän homo? Vaikuttaako asiakkaan sukupuoli-identiteetti päihteiden käyttöön ja jos vaikuttaa, mitä minä voin työntekijänä tehdä? Mitä pitää ottaa huomioon, jos asiakkaaksi tulee naispari?

  Opas pyrkii vastaamaan joihinkin päihdepalvelujen työntekijöiden kysymyksiin seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden monimuotoisuudesta. Opas antaa välineitä asiakastyön tekemiseen, esimerkiksi puheeksi ottamiseen ja monimuotoisuuden kohtaamiseen. Oppaan lähtökohtana monimuotoisuuteen on esteettömyys: miten kehitämme palvelujamme niin, että ne ovat laadukkaita ja tavoitettavia mahdollisimman monelle.

  Myös verkkojulkaisuna (pdf – 566 kt)

  2,00 €
 • Peliriippuvuus – Valikoima kartoitusinstrumentteja kliiniseen ja tutkimuskäyttöön

  Finn Gyllstrøm, Marianne Hansen, Thorbjørn Skaug & Hanne Gro Wenzel
  A-klinikkasäätiö & Sininauhaliitto
  2005
  64 s.

  Eri hoitoyksiköihin peliriippuvuusongelman seulonnassa, kartoituksessa ja arvioinnissa avuksi tarkoitettu teos. Kirjassa on mm. peliriippuvuuden arviointitesti (SOGS), muutosmotivaatiota kartoittava instrumentti (RCQ), pelaamisen pakonomaisuutta kartoittava instrumentti (GPS) sekä pelaamisen kontrollointikykyä kartoittava testi (SGC).

  15,00 €
 • Päihdehuoltoa rakentamassa – A-klinikkasäätiö 1955–2005

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 51
  2005
  384 s., kuvitettu

  A-klinikkasäätiön 50-vuotishistoriateos kertoo niin a-klinikkatoiminnan taustasta ja synnystä kuin A-klinikkasäätiön ja sitä kautta suomalaisen päihdehuollon, -hoidon ja -kuntoutuksen vaiheista sekä ehkäisevän päihdetyön trendeistä. A-klinikkasäätiön historiateos on näkemyksellinen ja kriittinenkin esitys siitä, miten hyvin A-klinikkasäätiö järjestönä ja palvelujen tarjoajana on ollut ajassa kiinni.

  30,00 €
 • Elämä on pysähtynyt keinu – Tutkimus ikääntyneistä A-klinikan asiakkaista ja heidän asiakkuudestaan

  Heikki Suhonen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 48
  2005
  81 s. + liite

  Päihdeongelmista on alettu puhua entistä enemmän myös ikääntymisen yhteydessä. Mitä erityispiirteitä on ikääntyneiden päihdeongelmissa? Miten A-klinikoilla asiakastyötä tekevät päihdealan ammattilaiset ilmiön näkevät? Mitä päätelmiä ikääntyneiden päihdeongelmien yleistymisestä voidaan tehdä päihdehuollon palveluissa yleensä? Tutkimus pohjautuu A-klinikoiden työntekijöiden haastatteluihin.

  Verkkojulkaisu (pdf – 981 kt)

 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 2001 ja 2003

  Katja Malin, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 43
  2004
  23 s. + liitteet

  Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2003. Vertailuaineistona vuoden 2001 apteekkikysely.

  Verkkojulkaisu (pdf – 318 kt)

 • Päihdelinkki III – Vuosien 2000–2003 kehittämisprojektin loppuraportti

  Lotta Lehmusvaara
  A-klinikkasäätiön monistesarja 40
  2004
  63 s. + liitteet

  Raportti summaa A-klinikkasäätiön internet-palvelu Päihdelinkin vaiheet vuosilta 2000–03. Raportissa kerrotaan mm. Päihdelinkin kehittymisestä, kesällä 2003 tehdyn Sauna-keskustelufoorumin kävijäkyselyn tuloksista, Päihdelinkin viestintävälineissä saamasta julkisuudesta sekä arvioidaan toteutunutta verkkopalvelua.

  Verkkojulkaisu (pdf – 1078 kt)

 • Toimittajien päihdekoulutus – Päihdetiedotusseminaarien 20-vuotinen taival

  Teuvo Peltoniemi
  A-klinikkasäätiön monistesarja 37
  2004
  32 s.

  Suomalaisia toimittajia on sivistetty päihdeasioista päihdetiedotusseminaareissa jo 20 vuoden ajan. Julkaisu summaa päihdetiedotusseminaarien vaiheet ja kehittymisen sekä pohtii seminaarien merkitystä.

  Verkkojulkaisu (pdf – 920 kt)

 • Yhteisvoimin muutokseen? – Tutkimus laitoshoidon jälkeisen sosiaalisen tuen lisäämisestä päihdeongelmaisilla

  Anja Koski-Jännes, Anneli Pienimäki & Maarit Valtari
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 50
  2003
  68 s.

  Tutkimustavoitteena oli selvittää, voidaanko laitoshoidossa olleiden päihdeongelmaisten selviytymistä tehostaa järjestämällä heille heidän omasta ympäristöstään sosiaalista tukea ja seuraa päihteettömään vapaa-ajan toimintaan. Lukuisat tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalinen tuki kuuluu tärkeimpiin selviytymistä selittäviin tekijöihin laitoshoidon jälkeen.

  13,50 €
 • Pitkä juoksu – Sosiaalipoliitikko ja päihdehuollon vaikuttaja Lasse Murto 60 vuotta

  Teuvo Peltoniemi (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 43
  2003
  181 s., kuvitettu

  Ystävien, työtovereiden, yhteistyökumppaneiden ja läheisten juhlakirja 60-vuotiaalle A-klinikkasäätiön toimitusjohtajalle. Muistoja, pohdintoja, tunnelmapaloja ja visioita. Kirjoittajina mm. Jussi Simpura, Vappu ja Ilkka Taipale, Pirkko Lahti ja Klaus Mäkelä.

  29,00 €
 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 1999 ja 2001

  Riikka Perälä, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 34
  2003
  22 s. + liitteet

  Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2001. Vertailuaineistona vuoden 1999 apteekkikysely.

  Verkkojulkaisu (pdf – 292 kt)

 • Pikkuaikuisia – Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen lapsuus -hankkeesta

  Kirsi Utoslahti & Teuvo Peltoniemi (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 42
  2003
  186 s. + liitteet

  Lasinen lapsuus -kirjoituskilpailun parhaat tekstit yksien kansien välissä. Kirjoitukset kertovat, millaista on elää ja kasvaa alkoholiperheessä. Kirjoituskilpailuun osallistui lähes sata kirjoittajaa. Kilpailun ideana oli tarjota niille, joita elämä alkoholiperheessä on koskettanut, mahdollisuus kertoa tarinansa ja samalla työstää omia selviytymiskeinojaan. Mukana myös Lasinen lapsuus -projektin keräämää tietoa päihdeperheilmiön olemuksesta, yleisyydestä ja esilletulosta hoitojärjestelmissä.

  25,00 €
 • Huumausaineongelmaisen korvaushoitopotilaan kognitiivinen perheterapia

  Nils Holmberg
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 41
  2002
  117 s.

  Julkaisu kertoo tapausesimerkin avulla kognitiivisen perheterapian hoitoprosessista, jossa hyödynnettiin sekä kognitiivisia että muiden läheisten terapiasuuntien menetelmiä. Kirjoittaja työskentelee Järvenpään sosiaalisairaalassa psykologina ja psykoterapeuttina.

  13,50 €
 • Menetetyt hetket ja avautuvat mahdollisuudet – Tutkimus asiakassuhteen muotoutumisesta päihdehuollon erityispalveluissa

  Heikki Suhonen & Lasse Murto
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 40
  2002
  149 s.

  A-klinikkasäätiön ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen yhteistyönä tehty tutkimus päihdetyön arjesta vuosituhannen vaihteessa Turun A-klinikkatoimen eri yksiköissä: A-klinikalla, nuorisoasemalla ja katkaisuhoitoasemalla. Mitä on asiakastyön arki resurssipaineiden puristuksessa ja asiakkaiden elämäntilanteiden ja ongelmien ollessa yhä vaikeampia ja monitahoisempia?  Tutkimuksen materiaalina kuvitteelliset mutta tosielämään perustuvat asiakastapaukset sekä henkilöstön ryhmäkeskustelut.

  17,00 €
 • Stoppari – Nuorten huumeidenkäyttäjien laitoshoidon kehittämisraportti

  Jari Peltola
  A-klinikkasäätiön monistesarja 32
  2002
  40 s. + liitteet

  Raportti Kymen A-klinikkatoimen nuorten Stoppari-huumehoitopalvelujen alkuvaiheen kehittymisestä. Raportti kuvaa palvelujen toteutumista, hoitomallien kehittymistä ja tuotoksena syntynyttä hoitomallia. Stoppari-palvelut on tarkoitettu 13–21-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat huumeiden tai muiden päihteiden käytön pysäyttämistä, rikos- tai muun kierteen katkaisemista tai pitempiaikaista kuntoutumista.

  Verkkojulkaisu (pdf – 540 kt)

 • Meitä on moneen junaan – Juhlakirja 30-vuotiaalle nuorisoasematyölle

  A-klinikkasäätiön raporttisarja 34
  2000
  111 s., kuvitettu

  Suomen ns. ensimmäisen huumeaallon reaktiona maahan perustettiin eri puolille maata yhdeksän nuorisoasemaa, ensimmäiset keväällä 1970. Miten nuorisoasemilla työskennellään? Millaisia menetelmiä on käytössä? Mitä on vuosien aikana koettu ja opittu? Entä tulevaisuus? 30-vuotisen nuorisoasematyön kunniaksi kootussa kirjassa nuorisoasemalaiset kirjoittavat itse työstään.

  13,50 €
 • Selvitys Terveysneuvontapiste Vinkin asiakkaista

  Outi Harju, Anne Ovaska & Antti Holopainen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 23
  2000
  32 s. + liitteet

  Helsingin Terveysneuvontapiste Vinkin asiakaskunnasta tehty haastatteluselvitys teemoina mm. huumeidenkäyttötottumukset, elämäntilanne, riskikäyttäytyminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö.

  Verkkojulkaisu (pdf – 345 kt)

 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 1997–99

  Outi Harju, Antti Holopainen & Tuula Annala
  A-klinikkasäätiön monistesarja 22
  2000
  24 s.

  Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 1999. Vertailuaineistona vuosien 1997 ja 1998 apteekkikyselyt.

  Verkkojulkaisu (pdf – 526 kt)

 • Sitä aatteli että jos sitä nyt voittaa… – Peliriippuvaisten kokemuksia ongelmapelaamisen syistä, seurauksista ja hoidosta

  Harri Mielonen & Harri Tiittanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 32
  1999
  63 s. + liitteet

  Laadullinen ja fenomenologinen selvitys ongelmapelaamisen syistä, seurauksista ja hoidosta pelurien itsensä kokemina ja näkeminä. Aineistona pelaamisen ongelmaksi kokeneiden haastattelut. Kirjoittajiensa opinnäyte Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun.

  13,50 €
 • Järvenpään sosiaalisairaala – Päihdehuoltomme keskeisen laitoksen vaiheita

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 29
  1999
  240 s., kuvitettu

  Järvenpään sosiaalisairaalan 50-vuotishistoria. Sosiaalisairaalan arkeen, käytäntöihin ja hoitomenetelmiin ovat heijastuneet niin ympäröivän yhteiskunnan kehitys kuin muuttuvat näkemykset päihdeongelman olemuksesta. Aineistona virallisdokumentit ja työntekijöiden, potilaiden ja yhteistyökumppanien haastattelut.

  25,00 €
 • Päihteet puheeksi varhemmin – Verso-projektin 1996–1998 loppuraportti

  Airi Partanen & Marja Warmemaa (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 28
  1999
  85 s. + liitteet, kuvitettu

  Raportissa kuvataan A-klinikkasäätiön Verso-projektia, jossa kehitettiin päihdehuollon erityispalveluiden työmenetelmiä päihdehaittojen varhaisvaiheen tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen. Projekti sisälsi asiakastyökokeilun pääkaupunkiseudulla, alueellista kehittämistoimintaa sekä koulutus-, konsultaatio- ja työnohjaustoimintaa.

  13,50 €
 • Alkoholivaurioinen lapsi perheen jäsenenä

  Anneli Vainio
  A-klinikkasäätiön monistesarja 14
  1999
  30 s. + liitteet

  Millaista on arkielämä lapsen kanssa, jolla on äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä johtuva vamma? Julkaisussa tutkaillaan lapsen elämää vauvasta nuoruuteen ja aikuisuuteen sekä alkoholivaurion vaikutusta kehitykseen. Perustuu kirjoittajansa sosiaaliohjaajaopintojen päättötyöhön.

  Verkkojulkaisu (pdf – 464 kt)

 • Kahta mieltä kannabiksesta

  Teuvo Peltoniemi & Timo Larmela
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 25
  1998
  79 s. + liite

  Kannabiksen laillistaminen Suomessa – mitä hyvää, mitä huonoa? Kysymystä pohtivat A-klinikkasäätiön tiedotuspäällikkö ja Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja syksyllä 1997 Verkkotie-verkkolehdessä käymässään keskustelussa, johon debattikirja perustuu.

  12,00 €
 • Kuka minä sitten olen – Riippuvuus ja siitä toipuminen

  Annikka Taitto
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 24
  1998
  118 s.

  Tutkimus päihdeperheessä kasvaneen lapsen ongelmista ja selviytymisestä. Riippuvuutta käsitellään identiteettikysymyksenä, jolloin käsitys omasta itsestä, kyvyistä ja ominaisuuksista on jäänyt epäselväksi lapsuuden turvallisten vuorovaikutussuhteiden puuttuessa. Teoksessa kuvataan sekä aikuisuuden ongelmia että toipumista omista riippuvuuksista. Toipumisessa nousevat esille lapsena koettu turvattomuus, välittävien ja tukea antavien aikuisten puute sekä kielletyt tunteet – pieni lapsi, joka on jäänyt paitsi tarvitsemaansa rakkautta.

  21,00 €
 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina – Tulokset apteekkikyselyistä 1997 ja 1998

  Tuula Annala
  A-klinikkasäätiön monistesarja 12
  1998
  14 s. + liitteet.

  Kaikille apteekeille suunnatussa kyselyssä vuonna 1997 selvitettiin apteekkien näkemyksiä ja kokemuksia ruiskujen ja neulojen myynnistä huumeidenkäyttäjille sekä kartoitettiin mahdollista viranomaisyhteistyötä.

  Verkkojulkaisu (pdf – 342 kt)

 • Terveysneuvontapiste Vinkki – Loppuraportti terveysneuvontakokeilun toiminnasta

  Anne Ovaska, Antti Holopainen & Tuula Annala
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 7
  1998
  36 s. + liitteet

  Suomen ensimmäinen suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste, Helsingin Vinkki, perustettiin 1997. Raportissa esitellään terveysneuvontakokeilun tuloksia ja huumeiden piikkikäyttäjien terveyskäyttäytymistä.

  Verkkojulkaisu (pdf – 1100 kt)

 • A-klinikkatoiminnan taustaa – Tutkimus vapaaehtoisuuteen ja riippumattomuuteen perustuvan hoitomuodon synnystä

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 22
  1997
  104 s.

  Selvitys A-klinikkatoiminnan aloittamiseen ja vakiinnuttamiseen vaikuttaneista taustatekijöistä ja ensimmäisten A-klinikoiden alkutaivalta. Julkaisu on samalla kuvaus suomalaisen alkoholipolitiikan käänteistä ja hoitoideologisesta keskustelusta 1950-luvulla ja sen jälkeen. Kirjoittajansa Suomen historian pro gradu -työ.

  13,50 €
 • Ilmaan heitetty kivi – Runoja ja simppeleitä

  Eero Vanhatalo
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 20
  1996
  95 s.

  "Runot niin turhia / maahan jääneet perunat / kun talvi tuli / etukäteen ilmoittamatta." Tampereen A-klinikkatoimen eläkkeellä olevan johtajan runokokoelma.

  17,00 €
 • Ovenrakopuhe – Kolme kirjoitusta A-klinikkasäätiön alkuajoista

  Helmi Mäki
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 18
  1996
  61 s.

  Helmi Mäen muistoja A-klinikkasäätiön toiminnan alkuajoilta 1957–64. Kirjoitusten aiheina Oulun A-klinikan käynnistysvaiheet 1960–62, Helsingin A-klinikan ideaa ja arkea 1956–63 ja yhteisneuvolasuunnitelman kariutuminen 1960-luvun alussa.

  13,50 €
 • Kun on pakko pelata – Tutkimus suomalaisen ongelmapelaajan profiilista

  Lasse Murto & Jorma Niemelä
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 11
  1993
  62 s.

  Riippuvuus, persoonallisuuden häiriö, kohtuuton harrastus vai eettinen konflikti? Tutkimus toteutettiin aitoina vuoropuheluina tutkijoiden ja ongelmapelaajien välillä. Taustana Raha-automaattiyhdistyksen kiinnostus selvittää sekä pelaamista että ongelmapelaamista Suomessa. Samalla tuotettiin tietoa ongelman hoidettavuudesta, erilaisista hoitomalleista ja -mahdollisuuksista.

  10,00 €
 • Unohdetut lapset

  R. Margaret Cork
  A-klinikkasäätiön julkaisusarja 4
  1970
  117 s. + liitteet

  Kansainvälinen alan klassikkotutkimus alkoholistivanhempien lapsista. Kuinka paljon kodin runsas alkoholinkäyttö voi vaikuttaa lapsen elämään, valintoihin ja myöhempään alkoholinkäyttöön. Lasten ongelmia pitää hoitaa, vaikka itse päihdeongelmaista ei saataisikaan hoitoon: lapsi ei ole hoidon väline, vaan tarvitsija.

  6,00 €

Esitteet

 • A-klinikkasäätiön yleisesite

  A-klinikkasäätiö 2015. Myös verkkojulkaisuna (pdf – 1,64 Mt). Maksuton.

  Kieliversiot:

  A-klinikstiftelsen: Missbrukararbete för den goda vardagen. A-klinikkasäätiö 2013. Verkkojulkaisu (pdf – 430 kt). 

  A-Clinic Foundation: Tackling Addiction – for a Better Today. A-klinikkasäätiö 2013. Verkkojulkaisu (pdf – 430 kt).

 • A-klinikkasäätiön t-paita

  A-klinikkasäätiön valkoinen logo-t-paita, puuvillaa.

  T-paitaa on saatavilla naisten mallissa koossa S–XXL ja miesten mallissa koossa L–XXL.

  Ilmoita tilauksen lisätiedoissa malli ja koko.

  15,00 €
 • A-klinikkasäätiön sähköisten palveluiden esite

  A-klinikkasäätiö 2015. Maksuton.

Muu materiaali

 • Audit-testi

  Painettu Audit-testi terveyden- ja sosiaalihuollon asiakastilanteisiin. Audit on Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä alkoholin riskikäyttöä seulova kyselytesti. Taitelehtinen sisältää Audit-kysymykset ja palautteen. Myydään 10 kappaleen erissä.

  Hinta 2,00 €/10 kpl

  Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää eli 10 Audit-lehtistä.

  2,00 €
 • Apukortti

  Kaksipuoleinen A4-kortti, jota terveydenhuollon työntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen. Myydään 10 kappaleen erissä.

  Hinta 3,00 €/10 kpl

  Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää eli 10 korttia. 

  Saatavilla myös pdf-muodossa suomen- ja ruotsinkielisenä Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

  3,00 €
 • S-Apukortti

  Kaksipuoleinen A4-kortti, jota sosiaalialan työntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen. Myydään 10 kappaleen erissä.

  Hinta 3,00 €/10 kpl

  Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää eli 10 korttia. 

  Saatavilla myös pdf-muodossa suomen- ja ruotsinkielisenä Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

  3,00 €
 • Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville

  Kaksipuoleinen laminoitu A4-kortti, jota ikäihmisten parissa työskentelevät voivat käyttää alkoholinkäytön puheeksiotossa. A-klinikkasäätiö 2013. Myydään 10 kappaleen erissä. 

  Hinta 3,00 €/10 kpl

  Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää eli 10 korttia. 

  Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

  3,00 €