Julkaisut

A-klinikkasäätiö julkaisee päihde- ja addiktiotematiikkaan liittyviä raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Raporttisarja ja muut julkaisut ovat aikajärjestyksessä. Osa julkaisuista on luettavissa myös verkkojulkaisuna.

Päihdetyön erikoislehdessä Tiimissä seurataan alan ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Julkaisutoiminnasta vastaa A-klinikkasäätiön viestintäyksikkö.

Uutuuksia!

 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014

  Kati Savolainen ja Airi Partanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 63
  2015
  22 s. + liitteet

  Raportti huumeidenkäyttäjistä apteekkien asiakkaina vuonna 2014 kokoaa yhteen apteekeilta kerättyä tietoa huumeita käyttävien asiakkaiden asioinneista apteekeissa. Raportissa tarkastellaan muun muassa ruiskujen ja neulojen myynti- ja vastaanottokäytäntöjä apteekeissa ja apteekkien tekemää yhteistyötä sekä osaamista huumeita käyttäviin asiakkaisiin liittyen. Raportin on tuottanut Huumehaitta-hanke.

  Verkkojulkaisu (pdf – 563 kt)

Muut julkaisut

 • "Tää on meidän juttu"

  Päihdetyön vertaistoiminnan opas. Esimerkkejä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä Osis-hankkeessa.
  Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus & Tiina Varonen
  Osis-hanke, A-klinikkasäätiö/Helsingin Vinkki & Omaiset Huumetyön Tukena ry
  2014
  80 s. + liitteet

  Osis-hankkeen tuottama kirja kertoo käytännön tasolla vertaistoiminnan kehittämisestä, menetelmistä ja havainnoista. Näkökulman tarjoaa huumetyön vertaistoimintaa kehittänyt Osis-hanke. Osis (2011-2014) oli A-klinikkasäätiön Helsingin Vinkin ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kumppanuushanke, jonka osahankkeita olivat Helsingin Vinkin Katuklinikka ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n Verna-toiminta.

  Myös verkkojulkaisuna (pdf – 2,8 Mt)

  5,00 €
 • Naisten kanssa tehtävä päihdetyö

  Hilkka Lydén (toim.)
  Kettutien A-poliklinikka & Naistenkartano ry, Naisten virta -hanke
  2010
  35 s.
  Maksuton

  Millaisia erityisiä piirteitä on naisten päihdeongelmissa? Mitä on naiserityinen päihdetyö? Oppaassa esitellään naisten kanssa tehtävän päihdetyön sisältöjä ja työmuotoja. Teemoina muiden muassa naisen identiteetti ja tunteet, äitiys ja päihteet, väkivalta sekä seksuaalisuus.

 • Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005–2008

  Kirsi Utoslahti (toim.)
  A-klinikkasäätiön monistesarja 63
  2009
  60 s. + liitteet

  Raportti kuvaa Apua.info-nettiportaalin kehitystyötä. Apua.info on arjen hyvinvointia helpottamaan perustettu psykososiaalisen tuen verkkopalvelu. Julkaisussa kuvataan myös Apua.infon taustalla toimivan Avec-kehittämisverkoston toimintaa.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-53-1)

  7,00 €
 • Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin

  Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiri-tekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2006–2008.
  Anu Jäppinen, Annina Aaltonen, Leena Alho, Teuvo Peltoniemi & Päivi Smeds
  A-klinikkasäätiön monistesarja 62
  2009
  36 s. + liitteet

  Raportti A-klinikkasäätiön ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Voimapiiri-tekstiviestipalvelusta. Raportti kertoo hankkeen valmistelusta, pilotoinnista ja toteutuksesta.

  Ei tilattavissa - vain verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-51-7)

 • Työn alla: uusi elämä – Salon A-klinikan runoryhmän antologia II

  Salon A-klinikka 2009
  120 s.

  ”Runon kautta pääsee käsiksi tunteen ytimeen ja silloin voi kohdata tunteensa ja olla itselleen totta. Kirjan runoissa kuvastuu elämän väkevyys, niissä ei ole ääriviivoja eikä keskipisteitä. Runo on jokaiselle lukijalle oma tarina.” (kirjan toimittanut runoryhmän toimikunta)
   

  20,00 €
 • "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa"

  Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista.
  Heikki Suhonen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 61
  2008
  73 s. + liitteet

  Salon A-klinikan asumispalvelujen kehittämishankkeeseen (Astu-projekti) liittyneen tutkimusosion raportti. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia kuntoutus- ja asumispalvelujen vaikutuksia asiakkaiden arkeen. Raportti perustuu asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluihin ja erilaisiin tilasto- ja muihin dokumentteihin.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-48-7)

  7,00 €
 • Rapeli-yhteisön loppuraportti

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 60
  2008
  57 s.

  Raportti Hietalinna-yhteisön Helsingissä 2005–2007 toteuttamasta ongelmapelaajien avohoitoyhteisöprojektista. Raportissa kerrotaan tarjolla olleen uudenlaisen hoitomuodon sisällöstä ja projektin vaiheista sisältäen myös hoidon eri vaiheissa koottua tietoa yhteisön asiakkaiden elämäntilanteesta, pelaamisesta ja hoidon koetuista vaikutuksista.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-46-3)

  7,00 €
 • Varjomaailma-sarjakuvalehti

  11-16-vuotiaille suunnattu sarjakuva lasten elämästä päihdeongelmien varjossa. Käsikirjoittanut Tomi Kontio, kuvittanut Maaria Laurinen. Varjomaailma-hanke 2008.

  Verkkojulkaisuna Lasinen lapsuus -sivustolla > Ladattava aineisto.

 • Piirileikistä sianpolkka – Salon A-klinikan runoryhmän antologia I

  Heli Laaksonen (toim.)
  Salon A-klinikka 2008
  110 s.

  Salon A-klinikalla toimivassa runoryhmässä syntyneitä runoja, toimittanut runoilija Heli Laaksonen. ”Kyl näitte runojen perusteel moni on parhaas mukka yrittäny saara päiväpeittoas suaraks – vaikkei ol siin ain onnistunu. Täst tuli kyl ymmärryst lisäävin runokirja, mitä olen ikä nähny.”

  15,00 €
 • Virrat puroiksi 2005–2007

  Hankkeen loppuraportti.
  Lotta Lehmusvaara
  A-klinikkasäätiön monistesarja 59
  2008
  37 s. + liitteet

  Hankkeessa oli tavoitteena tehostaa ja tukea alkoholinkäyttäjän omatoimista juomisen hallintaa ja päihdehuollon toimintaa. Projektissa kokeiltiin Päihdelinkin testejä oman juomatavan tunnistamisessa, riskikulutuksen havaitsemisessa ja palautteen saamisessa UPM-Kymmenen tehtaissa, kirjastoissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-44-9)

  5,00 €
 • "Vedettiin viinaa ihan homona!" Ei-heterot ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluissa

  Hilkka Lydén
  A-klinikkasäätiön Messiin-projekti
  2007
  35 s.

  Kysynkö asiakkaalta onko hän homo? Vaikuttaako asiakkaan sukupuoli-identiteetti päihteiden käyttöön ja jos vaikuttaa, mitä minä voin työntekijänä tehdä? Mitä pitää ottaa huomioon, jos asiakkaaksi tulee naispari?

  Opas pyrkii vastaamaan joihinkin päihdepalvelujen työntekijöiden kysymyksiin seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden monimuotoisuudesta. Opas antaa välineitä asiakastyön tekemiseen, esimerkiksi puheeksi ottamiseen ja monimuotoisuuden kohtaamiseen. Oppaan lähtökohtana monimuotoisuuteen on esteettömyys: miten kehitämme palvelujamme niin, että ne ovat laadukkaita ja tavoitettavia mahdollisimman monelle.

  Myös verkkojulkaisuna (pdf – 566 kt)

  2,00 €
 • Matala on syntynyt – pallo pyörii

  Matalan kynnyksen kehittämishankkeen loppuraportti.
  Helena Simula (toim.)
  A-klinikkasäätiön monistesarja 58
  2007
  49 s. + liitteet

  Kehittämishankkeessa perustettiin Tampereelle Matala, matalan kynnyksen palvelupiste huume- ja sekakäyttäjille ja heidän läheisilleen. Raportissa kerrotaan hankkeen tausta, toimintamallin kehittely ja perustamisvaiheet sekä kuvataan Matalan toimintaa alkuvuosien ajalta. Matalan vakinaistettiin vuonna 2006.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-35-7)

  8,00 €
 • Nuorten huumehoidon kehittämishanke – Huopa-perhekurssi

  Hankkeen loppuraportti.
  Anne Mattila
  A-klinikkasäätiön monistesarja 57
  2007
  33 s.

  Hankkeen tavoitteena oli kehittää Huopa-perhekurssimalli ja järjestää sen pohjalta kursseja. Kurssit suunnattiin huumeita käyttäneille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Toisena tavoitteena oli kehittää perhekurssien ohjaajakoulutus.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-33-3)

  6,00 €
 • Tulevaisuuden talo – Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille

  Projektin loppuraportti.
  Minna Kunttu
  A-klinikkasäätiön monistesarja 56
  2006
  11 s. + liitteet

  Kymen A-klinikkatoimi perusti Miehikkälään hoitoyhteisön päihdeongelmassaan syvällä oleville hoitoon huonosti sitoutuville ihmisille. Raportti kertoo Tulevaisuuden talon hoitomallin luomisesta ja muotoutumisesta, tavoitteista, kompastuskivistä ja asiakkaiden alkuvaiheen kokemuksista.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-30-4)

  3,50 €
 • ”Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään”

  Tutkimus Huoltaja-/Sosiaaliturva-lehden välittämästä alkoholiperheen kuvasta vuosina
  Susanna Oksanen
  1960–2004
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 55
  2006
  91 s. + liitteet

  Millaisen kuvan Sosiaaliturva-lehden (vuoteen 1976 nimeltään Huoltaja) artikkelit antavat alkoholiperheestä ja sen jäsenistä vuodesta 1960 vuoteen 2004? Minkälaisena sosiaalipoliittisena ongelmana alkoholiperhe on nähty eri aikakausina? Perustuu kirjoittajansa sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielmaan.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-28-2)

  10,00 €
 • Perhekeskeinen työ A-klinikkasäätiöllä – Kehittämisprosessi 2005–2006

  Rauno Mäkelä, Marja Hannula, Arto Kajantola, Teijo Kurki, Hannele Levo, Harri Mäkelä & Eija Ruokonen
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 54
  2006
  14 s. + liitteet

  Millaiseksi A-klinikkasäätiössä tehtävä perhekeskeinen työ on muovautunut 2000-luvun alussa? Millaisiin hyväksi koettuihin toimintamalleihin perhekeskeistä työtä sovelletaan? Millaiseen teoriapohjaan työ perustuu? Mitkä ovat sen edellytykset? Raportti sisältää A-klinikkasäätiön eri toimipisteiin suunnatun kyselyn tulosten yhteenvedon, toimintamallien kuvauksia ja selvityksen pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä ja suosituksia.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-26-6)

  4,50 €
 • Minimisation of HIV risks among young drug users in St. Petersburg, Helsinki and Stockholm Project 2001–2004

  Päivi Puro & Tanja Tuori
  A-Clinic Foundation Duplicate Series no 53
  2006
  59 s. + liitteet

  In this final report are described the results and outputs of the project and the whole project is evaluated on basis of the needs and demands to develop further co-operation in neighbouring areas. The project was realised as co-operation between Vozvratscheniye Foundation from St. Petersburg, Finnish A-Clinic Foundation and Deaconess Institution of Helsinki and Convictus organisation from Stockholm.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-24-X)

  7,00 €
 • Peliriippuvuus – Valikoima kartoitusinstrumentteja kliiniseen ja tutkimuskäyttöön

  Finn Gyllstrøm, Marianne Hansen, Thorbjørn Skaug & Hanne Gro Wenzel
  A-klinikkasäätiö & Sininauhaliitto
  2005
  64 s.

  Eri hoitoyksiköihin peliriippuvuusongelman seulonnassa, kartoituksessa ja arvioinnissa avuksi tarkoitettu teos. Kirjassa on mm. peliriippuvuuden arviointitesti (SOGS), muutosmotivaatiota kartoittava instrumentti (RCQ), pelaamisen pakonomaisuutta kartoittava instrumentti (GPS) sekä pelaamisen kontrollointikykyä kartoittava testi (SGC).

  15,00 €
 • Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

  Tuetun asumisen projekti 2001–2004.
  Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori
  A-klinikkasäätiön monistesarja 52
  2005
  50 s. + liitteet

  Julkaisu sisältää loppuraportit sekä A-klinikkasäätiön valtakunnallisesta tuetun asumisen projektista että Anjalankosken A-klinikan paikallisesta hankkeesta. Osassa 1 luodaan yleiskuvaus A-klinikkasäätiön tuetun asumisen palveluista. Tukiasumispalveluja tarkastellaan niin asukkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta. Tarkemmat kuvaukset kertovat Espoon A-klinikan ja Salon A-klinikan  asumispalveluista. Osassa 2 kootaan Anjalankosken tuetun asumisen projektin tuotokset ja kokemukset.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-21-5)

  6,50 €
 • Huumekuviot internetissä – Psychonaut-hankkeen tutkimustuloksia

  Aino Majava
  A-klinikkasäätiön monistesarja 51
  2005
  29 s. + liitteet

  Kahdeksan EU-maan yhteistyönä toteutettu Psychonaut-tutkimus selvitti internetin huumekuvioita. Tavoitteena oli tutkia, minkälaista tietoa huumeista internetissä vaihdetaan ja koota tietoa uusista käyttötrendeistä. Tutkimus käsitti kaikki laittomat huumausaineet ja lisäksi tarkasteltiin reseptilääkkeiden väärinkäyttöä. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti epävirallinen huumetieto koskien huumeiden valmistusta, myyntiä ja käyttöä. Raportissa kerrotaan hankkeen keskeisimmistä löydöksistä.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-19-3)

  5,00 €
 • Lapsen parhaaksi ja vanhemmuuden tueksi

  Kuusankosken Selvemmin raskaana -projektin 2002–2004 loppuraportti.
  Anitta Tähti-Niemi
  A-klinikkasäätiön monistesarja 50
  2005
  36 s. + liitteet

  Kuusankoskella toteutetun Selvemmin raskaana -projektin tavoitteena oli lisätä ammattilaisten kykyä tunnistaa ja kohdata päihdeäiti. Projektin päätuotos oli HALT (huumeet, alkoholi, lääkkeet, tupakka) -hoitomalli. Siinä kuvataan päihteitä käyttävän tai käyttäneen raskaana olevan naisen hoitopolku ja yhteistyöohjeet.  Lähtökohtana on yksilöllisesti sovellettavat mutta yhteisesti sovitut toimintatavat, jotka tuovat kullekin toimijalle varmuutta eri tilanteiden hallintaan.

  5,00 €
 • Att upptäcka och bemöta alkohol- och drogmissbruk

  Samtal med döttrar uppvuxna i familjer med missbruksproblem.
  Katarina Fagerström
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 49
  2005
  111 s. + liitteet

  Vad får experter att missa de vinkar klienterna ger om sina problem? Hur undgår professionella att se problemen? Varför för experter inte problemen på tal och om vi gör det, varför kan bemötandet misslyckas ur klientens synvinkel? Denna pro gradu avhandling (socialt arbete) grundar sig på två gruppintervjuer med sex 19–26-åriga kvinnor, som var vid intervjutillfället klienter på Helsingfors ungdomsstation.

  Också som nätpublikation (ISBN 952-5587-14-2)

  10,00 €
 • Elämä on pysähtynyt keinu

  Tutkimus ikääntyneistä A-klinikan asiakkaista ja heidän asiakkuudestaan.
  Heikki Suhonen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 48
  2005
  81 s. + liite

  Päihdeongelmista on alettu puhua entistä enemmän myös ikääntymisen yhteydessä. Mitä erityispiirteitä on ikääntyneiden päihdeongelmissa? Miten A-klinikoilla asiakastyötä tekevät päihdealan ammattilaiset ilmiön näkevät? Mitä päätelmiä ikääntyneiden päihdeongelmien yleistymisestä voidaan tehdä päihdehuollon palveluissa yleensä? Tutkimus pohjautuu A-klinikoiden työntekijöiden haastatteluihin.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-12-6)

  9,00 €
 • Nuorten talo -projektin (2002–2004) loppuraportti

  Marita Saari & Hannele Vesterbacka
  A-klinikkasäätiön monistesarja 47
  2005
  32 s. + liitteet

  Vammalan päihdeklinikan toiminta-alueella toteutetussa projektissa tavoitteena oli kehittää ja kokeilla erilaisia ennaltaehkäisevän päihdetyön muotoja ja ehkäistä nuorten päihdeongelmaisten syrjäytymistä. Projektissa mm. käynnistettiin matalan kynnyksen paikka nuorille päihteidenkäyttäjille. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-10-X)

  5,00 €
 • Päihdelinkin ekonsultaatio – Verkkokonsultaatiota ammattilaiselta toiselle

  Heikki Bothas
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 46
  2005
  14 s. + liitteet

  Osana Stakesin Sosiaaliportti-hanketta Päijät-Hämeessä toteutettiin pilottiprojekti, jossa rakennettiin sosiaalialan ammattilaisille verkossa toimiva päihde- ja riippuvuuskysymyksiä koskeva konsultaatiopalvelu. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-08-8)

  3,50 €
 • Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä

  Huittisten päiväkeskus-tukiasuntoprojektin 2001-2003 loppuraportti.
  Sirpa Niskanen
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 45
  2004
  38 s. + liitteet

  Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteisölliseen ja yksilölliseen hoitomuotoon perustuva toiminta- ja hoitomalli, jossa päiväkeskus ja tukiasunnot toimivat kokonaisuutena. Tukiasunnot oli tarkoitettu henkilöille, jotka halusivat eroon päihderiippuvuudestaan. Päiväkeskustoiminnan roolina oli uuden päiväohjelman rakentaminen päihteidenkäytön sijaan asiakkaan kanssa. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-06-1)

  7,00 €
 • Tietoa päihteistä ja päihdeongelmasta – Kouluttavan opas

  Ari Terävä (toim.)
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 44
  2004
  12 s. + liitteet (yht. 105 s.)

  Vammaisten päihdepalveluprojektin (Vapa) A-klinikkasäätiön osaprojektissa mm. koulutettiin kuurojen palveluissa työskenteleviä, jotta heillä olisi edellytyksiä tarttua päihteiden ongelmakäyttöön. Opas on koottu heille suunnatun Perustietoa päihteistä ja päihdeongelmasta -koulutuksen aineistosta.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-16-9)

  8,50 €
 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 2001 ja 2003

  Katja Malin, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 43
  2004
  23 s. + liitteet

  Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2003. Vertailuaineistona vuoden 2001 apteekkikysely.
   

  4,50 €
 • Päihdehuollon sairaanhoitajan työn sisältö A-klinikkasäätiössä

  Maria Inkinen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 42
  2004
  73 s. + liitteet

  Millaista sairaanhoitajan työ on sisällöltään A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutusyksiköissä? Millaisia hoitomenetelmiä sairaanhoitajat työssään käyttävät? Aineistona sairaanhoitajille lähetetty kysely. Kirjoittajansa hoitotieteen pro gradu -tutkielma.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-01-0)

  7,00 €
 • Anjalankosken Nuorten juttu -projektin (2000–2003) loppuraportti

  Arja-Maarit Rokka
  A-klinikkasäätiön monistesarja 41
  2004
  15 s. + liitteet

  Lapsiin ja nuoriin ja heidän perheisiinsä kohdennetun ehkäisevän päihdetyön projektin tavoitteena oli ongelmien kriisiytymisen estäminen, tukiverkostojen rakentaminen sekä lasten ja nuorten perusturvallisuuden ja itsetunnon vahvistaminen. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  4,00 €
 • Päihdelinkki III

  Vuosien 2000–2003 kehittämisprojektin loppuraportti.
  Lotta Lehmusvaara
  A-klinikkasäätiön monistesarja 40
  2004
  63 s. + liitteet

  Raportti summaa A-klinikkasäätiön internet-palvelu Päihdelinkin vaiheet vuosilta 2000–03. Raportissa kerrotaan mm. Päihdelinkin kehittymisestä, kesällä 2003 tehdyn Sauna-keskustelufoorumin kävijäkyselyn tuloksista, Päihdelinkin viestintävälineissä saamasta julkisuudesta sekä arvioidaan toteutunutta verkkopalvelua.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-03-7)

  8,00 €
 • Huumeidenkäytön merkitykset internetin keskusteluryhmässä

  Diskurssianalyyttinen tapaustutkimus A-klinikkasäätiön Päihdelinkin Sauna-foorumista.
  Mira Roine
  A-klinikkasäätiön monistesarja 39
  2004
  63 s.

  Millaista keskustelua huumeista käydään internet-palvelu Päihdelinkin Sauna-keskustelufoorumissa? Miten huumeidenkäyttöä merkityksellistetään keskustelussa? Millaisiksi huumeidenkäyttäjiksi keskustelijat mieltävät itsensä? Julkaisu on kirjoittajansa sosiologian pro gradu -tutkielma.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-9894-96-1)

  10,00 €
 • Ala-Satakunnan perheprojekti (2001–2003). Loppuraportti

  Liisa Salmi & Tiina Heinimaa
  A-klinikkasäätiön monistesarja 38
  2004
  26 s. + liitteet

  Projektin ideana oli kehittää toimintamalli perheongelmien korjaamiselle ja lasten, nuorten ja perheiden päihdeongelmien ehkäisemiselle. Menetelminä olivat kotikäynnit asiakasperheissä. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  5,00 €
 • Toimittajien päihdekoulutus – Päihdetiedotusseminaarien 20-vuotinen taival

  Teuvo Peltoniemi
  A-klinikkasäätiön monistesarja 37
  2004
  32 s.

  Suomalaisia toimittajia on sivistetty päihdeasioista päihdetiedotusseminaareissa jo 20 vuoden ajan. Julkaisu summaa päihdetiedotusseminaarien vaiheet ja kehittymisen sekä pohtii seminaarien merkitystä.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-9894-93-7)

  5,00 €
 • Paikallisen huumediagnoosivälineen pilotointi Lahdessa

  Helena McGourty
  A-klinikkasäätiön monistesarja 36
  2002
  136 s. + liitteet

  Projektissa testattiin eurooppalaisessa Copernicus-projektissa syntynyttä huumediagnoosivälinettä paikallisesti Lahdessa. Raportti perustuu paikallisten toimijoiden kartoittamiseen ja heidän laajoihin haastatteluihinsa.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-9894-89-9)

  15,00 €
 • Päihdelinkin ekonsultaatio: Kartoitus sosiaalialan ammattilaisten verkkokonsultaation tarpeista Päijät-Hämeessä

  Heikki Bothas & Riikka Konttinen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 35
  2003
  11 s. + liitteet

  Osana Stakesin Sosiaaliportti-hanketta Päijät-Hämeessä toteutettiin pilottiprojekti, jossa rakennettiin sosiaalialan ammattilaisille verkossa toimiva päihde- ja riippuvuuskysymyksiä koskeva konsultaatiopalvelu. Tässä taustaselvityksessä kartoitettiin alueen sosiaalialan ammattilaisten tarpeita koskien verkkokonsultaatiota.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-9894-83-X)

  3,50 €
 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 1999 ja 2001

  Riikka Perälä, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 34
  2003
  22 s. + liitteet

  Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2001. Vertailuaineistona vuoden 1999 apteekkikysely.

  4,00 €
 • Kimppakerho - Päihdeperheiden lapset -projektin 1999–2000 loppuraportti

  Anitta Tähti-Niemi
  A-klinikkasäätiön monistesarja 33
  2002
  30 s. + liitteet

  Kuusankosken Päihdeperheiden lapset -projektin (1999–2000) ideana oli järjestää iltapäiväkerhotoimintaa, Kimppakerhoja, päihdeperheiden ala-asteikäisille lapsille. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tuotokset ja kokemukset.

  5,00 €
 • Stoppari – Nuorten huumeidenkäyttäjien laitoshoidon kehittämisraportti

  Jari Peltola
  A-klinikkasäätiön monistesarja 32
  2002
  40 s. + liitteet

  Raportti Kymen A-klinikkatoimen nuorten Stoppari-huumehoitopalvelujen alkuvaiheen kehittymisestä. Raportti kuvaa palvelujen toteutumista, hoitomallien kehittymistä ja tuotoksena syntynyttä hoitomallia. Stoppari-palvelut on tarkoitettu 13–21-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat huumeiden tai muiden päihteiden käytön pysäyttämistä, rikos- tai muun kierteen katkaisemista tai pitempiaikaista kuntoutumista.

  6,50 €
 • A Global Approach on Drugs. Background for the Piloting of a Drug Diagnosis Tool

  Helena McGourty
  A-Clinic Foundation Duplicate Series no 31
  2001
  41 s. + liitteet

  The drug diagnosis tool was developed in the context of the European Copernicus programme. The aim of the work was to understand drug abuse in its contex with social life, society, economy, judicial system, etc. 

  6,50 €
 • Nuorten turvaverkko (NTV)

  Etsiytyvän sosiaalityön verkon kudontaa 1996–98.
  Outi Aulamo-Juntunen, Kitty Enbom & Kari Kemppainen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 30
  2001
  37 s. + liitteet

  Nuorten turvaverkkoprojektissa kehitettiin ja kokeiltiin etsiytyvää sosiaalityötä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohderyhmälle. Projektin menetelminä olivat mm. jalkautuminen nuorten kokoontumispaikkana suosimaan kauppakeskukseen, kuvataideterapia sekä kirkasvalohoito. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  7,00 €
 • Pro Filia – tyttöjen puolesta

  Luovien työmenetelmien kehittäminen päihdeperheissä kasvavien tyttöjen kehityksen tukemiseksi. Projektin loppuraportti.
  Ritva Saarelainen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 29
  2001
  11 s. + liitteet

  A-klinikkasäätiön Pro Filia – tyttöjen puolesta -projektin (1999–2001) loppuraportti summaa projektin vaiheet ja kokemukset.

  3,50 €
 • Prevnet Euro - Telematic Drug Prevention Project

  Evaluation Report.
  Helena McGourty
  A-Clinic Foundation Duplicate Series no 28
  2001
  22 s. + liitteet

  The evaluation report of Prevnet Euro project (1998–1999). The project concentrated on the telematic methods (internet, videoconferencing, telephone services) in drug prevention. It was coordinated by A-Clinic Foundation, and it had partners in Netherlands, Great Britain, Sweden and Spain.

  5,00 €
 • Kaupunkipeli – Adventure in the City

  Loppuraportti Adventure in the City -roolipeliprojektista 2000.
  Marja Warmemaa
  A-klinikkasäätiön monistesarja 27
  2001
  19 s. + liitteet

  Projektin tavoitteena oli kehittää portugalilaisen Arisco-järjestön luomaa roolipeliä Adventure in the City (Kaupunkipeli) ennaltaehkäisevän päihdetyön ja päihdehoitotyön tarpeisiin. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  3,50 €
 • Neppi-projekti - Loppuraportti nuorten ennaltaehkäisevän päihdetyön projektista

  Marja Warmemaa
  A-klinikkasäätiön monistesarja 26
  2001
  30 s. + liitteet

  Projektissa kehitettiin nuorille tarkoitettuja päihdehaittojen ehkäisykeinoja päihdehuollon erityispalveluissa. Tavoitteena oli myös lisätä nuorten kanssa työskentelevien aikuisten valmiutta puuttua nuorten päihteidenkäyttöön. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  5,00 €
 • Reservistä remmiin 1998–2000

  Loppuraportti.
  Kaarina Ignatius, Arja-Maarit Rokka & Anssi Lahti
  A-klinikkasäätiön monistesarja 25
  2000
  34 s. + liitteet

  Anjalankosken A-klinikan projektin tavoitteena oli ehkäistä päihteidenkäytön muuttumista suurkulutukseksi ja aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia. Keinoina mm. paikallisen verkostotyötavan kehittäminen, sivuvastaanottokokeilut ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntoutusohjelma. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tulokset ja kokemukset.

  7,00 €
 • Kuurojen päihdepalvelujen kehittäminen

  Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista.
  Maria Inkinen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 24
  2000
  29 s. + liitteet

  Kuurojen Liiton ja Kuurojen Palvelusäätiön tilausselvitys, jossa on kerätty ja analysoitu tietoa kuurojen päihdeongelmista, päihdepalvelujen tarpeista, käytöstä ja kehittämistarpeista. Yleistavoitteena kuurojen päihdepalvelujen kehittäminen.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5587-22-3)

  5,00 €
 • Selvitys Terveysneuvontapiste Vinkin asiakkaista

  Outi Harju, Anne Ovaska & Antti Holopainen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 23
  2000
  32 s. + liitteet

  Helsingin Terveysneuvontapiste Vinkin asiakaskunnasta tehty haastatteluselvitys teemoina mm. huumeidenkäyttötottumukset, elämäntilanne, riskikäyttäytyminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö.

  5,00 €
 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 1997–99

  Outi Harju, Antti Holopainen & Tuula Annala
  A-klinikkasäätiön monistesarja 22
  2000
  24 s.

  Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 1999. Vertailuaineistona vuosien 1997 ja 1998 apteekkikyselyt.

  3,50 €
 • Tietoa päihteistä ja riippuvuuksista. Oppimateriaalipaketti opiskelijoille.

  A-klinikkasäätiön monistesarja 21
  2000
  33 s.

  Päihdelinkin tietopankin tietoiskuista koottu tietopaketti opiskelussaan päihteistä ja riippuvuuksista tietoa tarvitseville.

  3,50 €
 • Käyttörunoja vuosien varrelta

  Eero Vanhatalo
  A-klinikkasäätiön monistesarja 20
  1999
  59 s.

  Tampereen A-klinikkatoimen eläkkeelle jääneen johtajan runoja 1960–90-luvuilta. Riimejä A-klinikkatyöstä ja muustakin. " Kun kauan kuuntelet / korvasi kasvavat moninkertaisiksi / kuin salaatinlehdet / mielesi kerrokset elävät sataa elämää / etkä enää muista / itsesi osoitetta, jossa eläisit."

  5,00 €
 • Prevnet-MEPT -hanke 1997–1999

  Loppuraportti.
  A-klinikkasäätiön monistesarja 19
  1999
  24 s. + liitteet

  Prevnet-ohjelman Telemaattiset menetelmät ennaltaehkäisevässä päihdetyössä -projekti (1997–1999) kehitti internet-, videokonferenssi- ja puhelintekniikkaan perustuvia päihdetyön menetelmiä. Loppuraportti summaa projektin vaiheet, tuotokset ja kokemukset.

  3,50 €
 • Toipumisen sillat - Tutkimus psykologisen vyöhyketerapian käytöstä päihdeongelman hoidossa

  Jaakko Raittila
  A-klinikkasäätiön monistesarja 18
  1999
  57 s. + liitteet

  Selvitys Antti Pietiäisen kehittämän psykologisen vyöhyketerapian käytöstä päihdeongelmaisten hoidossa Kymen A-klinikkatoimessa. Selvityksessä paneuduttiin etenkin hoidon tuloksellisuuteen, siihen, miten psykologinen vyöhyketerapia poikkeaa muista päihdeongelman hoitomenetelmistä sekä miten psykologinen vyöhyketerapia istuu päihdehoidon kenttään.

  10,00 €
 • Kymen A-klinikkatoimen selviämisasemaprojekti

  Jaakko Raittila
  A-klinikkasäätiön monistesarja 17
  1999
  14 s. + liitteet

  Raportti Kymen A-klinikkatoimen selviämisasemaprojektista 1995–98 aineistona tilastot ja asiakkaiden, henkilökunnan ja yhteistyötahojen haastattelut.

  3,50 €
 • Koululaisparlamentin toiminta ja laatutyöskentely

  Nina Kontulainen & Jarmo Malm
  A-klinikkasäätiön monistesarja 16
  1999
  38 s. + liitteet

  Espoon nuorisoasemalla on kehitetty koululaisparlamenttitoiminta työkaluksi hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi ja ongelmien estämiseksi kouluissa. Julkaisussa esitellään ja taustoitetaan koululaisparlamenttitoimintaa.

  5,00 €
 • Prevnet Pilot – Finnish drug prevention development project

  Evaluation report.
  Helena McGourty
  A-Clinic Foundation Duplicate Series no 15
  30 s. + liitteet

  Prevnet Pilot was the Finnish part of drug prevention development project Promoting safer and healthier communities through drug prevention: developing best practise. The project was co-ordinated by the London Borough of Brent. Being the first EU project of the A-Clinic Foundation Prevnet Pilot offered a platform for several interest areas.

  5,00 €
 • Alkoholivaurioinen lapsi perheen jäsenenä

  Anneli Vainio
  A-klinikkasäätiön monistesarja 14
  1999
  30 s. + liitteet

  Millaista on arkielämä lapsen kanssa, jolla on äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä johtuva vamma? Julkaisussa tutkaillaan lapsen elämää vauvasta nuoruuteen ja aikuisuuteen sekä alkoholivaurion vaikutusta kehitykseen. Perustuu kirjoittajansa sosiaaliohjaajaopintojen päättötyöhön.

  5,00 €
 • Myllypuroprojekti – verkostonäkökulma nuorten päihdeongelmiin

  Kettutien A-poliklinikan osuus.
  Irja Hemmilä, Tuula Annala & Antti Holopainen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 13
  1999
  20 s. + liitteet

  Kuvaus mini-interventiotyyppisestä puuttumisesta nuorten päihteidenkäyttöön varhaisvaiheessa. Projektin tavoitteina oli löytää puuttumismalleja rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten ongelmakäytön pysäyttämiseksi, löytää yhteistoimintamalleja nuorten elämänhallinnan tukemiseksi ja ehkäistä nuorten päihteidenkäytön leviämistä.

  5,00 €
 • Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina

  Tulokset apteekkikyselyistä 1997 ja 1998.
  Tuula Annala
  A-klinikkasäätiön monistesarja 12
  1998
  14 s. + liitteet.

  Kaikille apteekeille suunnatussa kyselyssä vuonna 1997 selvitettiin apteekkien näkemyksiä ja kokemuksia ruiskujen ja neulojen myynnistä huumeidenkäyttäjille sekä kartoitettiin mahdollista viranomaisyhteistyötä.

  3,50 €
 • Hamina-Vehkalahti-alueen huumeprojektin loppuraportti

  Terttu Heiskanen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 11
  1998
  22 s. + liitteet

  Projektin tarkoituksena oli kehittää ja luoda yhteistyölle riittävän kattavat ja toimivat yhteistyömallit riippumatta kunta- ja sektorirajoista. Tavoitteena oli, että huumeidenkäytön ehkäisyä toteutetaan muuhun toimintaan sisäänrakennettuna.

  4,00 €
 • Huumeet ja sekakäyttö terveydenhuollossa

  Anne Ovaska & Rauno Mäkelä
  A-klinikkasäätiön monistesarja 10
  1998
  10 s. + liitteet

  Huumeet ja sekakäyttö terveydenhuollossa -koulutusprojektin loppuraportti.  Projektin toimesta organisoitiin terveydenhuollon henkilökunnalle tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia kehittävä koulutus huume- ja sekakäyttäjien hoidosta. Mukana palautetta osallistujilta sekä toimintaehdotuksia.

  3,50 €
 • Pienet neuvoa antavat – vinkkejä varhaisvaiheen päihdetyön kouluttajalle

  Airi Partanen & Mailis Taskinen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 9
  1998
  71 s. + liitteet

  Sopii virikemateriaaliksi varhaisvaiheen päihdetyön kouluttajille. Lähtökohtana on ollut se, että päihdetyön kouluttajalla on kiinnostuksen lisäksi kokemusta asiakastyöstä päihdeongelmaisten kanssa ja kokemusta ja/tai koulutusta aikuisten kouluttamisesta tai ohjaamisesta.

  17,00 €
 • Sairaanhoitajat päihdetyön kehittäjinä

  Raportti Sairaanhoitajien päihdeasiantuntemuksen kehittäminen -projektista 1994–1997.
  Maria Inkinen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 8
  1998
  45 s. + liitteet

  Projektin tavoitteena oli edistää sairaanhoitajien ammattitaidon ja tiedon kehittämistä liittyen päihteisiin, päihdehaittoihin ja riippuvuuteen.

  7,00 €
 • Terveysneuvontapiste Vinkki - Loppuraportti terveysneuvontakokeilun toiminnasta

  Anne Ovaska, Antti Holopainen & Tuula Annala
  A-klinikkasäätiön monistesarja nro 7
  1998
  36 s. + liitteet

  Suomen ensimmäinen suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste, Helsingin Vinkki, perustettiin 1997. Raportissa esitellään terveysneuvontakokeilun tuloksia ja huumeiden piikkikäyttäjien terveyskäyttäytymistä.

  8,50 €
 • Jyväskylän seudun päihdehuollon kartoitus

  Jukka Heinonen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 6
  1998
  36 s. + liitteet

  Kehittämissuunnitelman tarkoituksena oli kerätä tietoja kyseisten kuntien päihdehuollon palvelutuotannon rakenteista ja suoritteista, palveluiden tuottamistavoista ja toimintakäytännöistä sekä tehdä ehdotuksia jatkotyöskentelyä varten.

  8,50 €
 • Ehkäisevän päihdetyön arviointiohjeet

  Käsikirja ehkäisevän päihdetyön suunnittelijoille ja arvioijille.
  Christoph Kröger ym.
  1998
  moniste, 67 s.

  Käsikirja on tarkoitettu avuksi ehkäisevää päihdetyötä suunnitteleville ja arvioiville eri alojen ihmisille. Ohjeiden suunnittelussa on pyritty noudattamaan jäsenneltyä, empiiristä ja kvantitatiivista lähestymistapaa.

  5,00 €
 • Otetaanpa opiksi! Päihdekouluttajan opas

  Mailis Taskinen
  A-klinikkasäätiön monistesarja 4
  1995
  79 s. + liitteet

  Julkaisu rohkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan päihdekouluttajina. Oppaan syntyperä on vuosina 1991–95 toteutetussa Päihteet ja terveys -projektissa. Sisältää rungon koulutusohjelman rakentamista varten.

  8,50 €
 • Asennekysely päihdehuollollisen kehittämistyön arvioinnissa

  Niina Kantola
  A-klinikkasäätiön monistesarja 3
  1995
  88 s. + liitteet

  Tutkimus liittyy Päihteet ja terveys -projektiin, jossa tutkittiin koulutus- ja kehittämistoiminnan vaikutuksia alkoholiongelmaisten potilaiden hoitoon kohdistuviin asenteisiin. Arvioinnissa on käytetty Alcohol Problems Perception -asennekyselyn suomennettua versiota.

  10,00 €
 • Onko itsestään selvä itsestään selvä?

  Tutkimus työpaikkojen ja palveluyksikköjen toiminnasta päihdeasioissa.
  Ari Saarto
  A-klinikkasäätiön monistesarja 2
  1994
  154 s. + liitteet

  Tutkimus toteutettiin postitettuna lomakekyselynä vuosina 1993 ja 1994. Tutkimusjoukon muodostivat Työturvallisuuskeskuksen Itsestään selvä -teemapäiville osallistuneet työpaikat ja palveluyksiköt. Monisteessa tarkastellaan työyhteisöjen päihdetilannetta, palveluyksiköissä myös asiakasyhteisöjen kannalta. Selvitetään päihteidenkäytön ja riippuvuuksien yleisyyttä ja haitallisuutta. Tarkastellaan kokemuksia toiminnasta alkoholihaittatilanteissa sekä toimintaohjeita ja niiden käyttökelpoisuutta.

  17,00 €
 • Itseäni etsimässä

  Erkki Porola
  A-klinikkasäätiön monistesarja 1
  1994
  37 s. + liitteet

  Kertomus elävästä elämästä. Asunnottomasta alkoholistista elämänmuutoksiin ja toipumiseen. Moniste sopii esim. vastaavaa kokemusta läpikäyvälle tai -käyneelle.

  5,00 €
 • Unohdetut lapset

  R. Margaret Cork
  A-klinikkasäätiön julkaisusarja 4
  1970
  117 s. + liitteet

  Kansainvälinen alan klassikkotutkimus alkoholistivanhempien lapsista. Kuinka paljon kodin runsas alkoholinkäyttö voi vaikuttaa lapsen elämään, valintoihin ja myöhempään alkoholinkäyttöön. Lasten ongelmia pitää hoitaa, vaikka itse päihdeongelmaista ei saataisikaan hoitoon: lapsi ei ole hoidon väline, vaan tarvitsija.

  6,00 €

Raporttisarja

 • Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet

  Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen, Jonna Levola ja Antti Holopainen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61
  2014
  48 s. + liitteet

  Paradise24fin-lomakkeella kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Raportissa esitellään Paradise-menetelmän kehittämisen vaiheet. Raportti sisältää myös lomakkeen sekä käyttö- ja tulkintaohjeet.

  Verkkojulkaisu (pdf – 1730 kt)

 • Hoitoon heikosti kiinnittyneet nuoret ja matalan kynnyksen palvelumalli

  Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-projektin prosessiarviointi.
  Anne Puuronen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 60
  2014
  113 s. + liitteet

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-63-0)

  Nuoret sitoutuvat paremmin hoitoon, kun hoitosuhde ei ole vain vastaanotolla tapahtuvan työn varassa. Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-kehittämisprojektissa kehitettiin matalan kynnyksen palveluita lähtökohtana hoitoon heikosti kiinnittyneet 16–29-vuotiaat nuoret. Arviointitutkimuksessa tarkastellaan asiakkaiden – nuorten ja heidän vanhempiensa – sekä nuorisoaseman työntekijöiden suhdetta hankkeessa kehitettyihin työkäytäntöihin.

  6,00 €
 • Ongelmapelaajien haastattelututkimus

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 59
  2010
  137 s.

  Se antaa ja antaa ja antaa ja ykskaks sä ootkin sitten poikki kun sä oot niin sisällä ettet irti pääse.

  Miten rahapelaamisesta tulee ongelma? Mikä pelaamisessa pitää kiinni? Miten hoitojärjestelmä toimii peliongelmaisten kohdalla? Kuinka ongelmapelaajat kehittäisivät hoitojärjestelmää? Tässä haastattelututkimuksessa kysymyksiin vastaa 36 rahapelien ongelmapelaajaa. Tutkimus pyrkii laajentamaan käsitystä ongelmapelaajista ja tuomaan esiin näkemyksiä hoitojärjestelmän kehittämistarpeista.

  10,00 €
 • Etsivä työ – Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin

  Mika Mikkonen, Jaana Kauppinen, Minna Huovinen & Erja Aalto (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 58
  2010
  65 s.

  Etsivässä työssä jalkaudutaan tavoittamaan marginaalissa eläviä ihmisiä, joille yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja toimintamuodot ovat jääneet vieraaksi. Luodaan heihin kontakteja ja järjestetään heille tarkoituksenmukaista apua. Viedään palveluita kohderyhmien omiin ympäristöihin. Kirja on koottu eurooppalaisen Correlation-verkoston etsivän työn ryhmän kokemuksista ja näkemyksistä. Kirjaa tekemässä on ollut etsivän työn tekijöitä yhdeksästä eri maasta.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-59-3) Vinkin sivuilla: www.vinkki.info > Materiaalipankki > Hankkeet, tutkimukset ja raportit

  10,00 €
 • Lapsuus päihteiden varjossa – Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivät lapset tutkimuksessa ja käytännön työssä

  Mira Roine, Minna Ilva & Janne Takala (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 57
  2010
  93 s.

  Raportti kokoaa yksiin kansiin Lasinen lapsuus -aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisu on suunnattu kaikille lasten hyvinvoinnista kiinnostuneille. Raportin tarkoituksena on palvella ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään lapsia ja perheitä ja joita vanhempien päihteidenkäytön ja lasten hyvinvoinnin väliset yhteydet askarruttavat.

  Loppuunmyyty, ei tilattavissa – vain verkkojulkaisuna (pdf – 2.65 Mt)

 • Terassilta tiputukseen

  Teuvo Peltoniemi
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 56
  2009
  191 s. + kuvaliite
  kovakantinen

  Päätoimittaja Teuvo Peltoniemen Tiimi-lehdessä vuosina 1987–2009 julkaistuja kirjoituksia kirjana. Kirjoitusten teemana on päihteiden ja riippuvuuksien rooli yhteiskunnassa. Pohdinnan aiheena ovat päihteiden käyttö, päihdepolitiikka ja hoito. Peltoniemi ei moralisoi eikä pyörittele vaan tuo uutta tietoa ja tekee sen pohjalta realistisia muutosehdotuksia.

  25,00 €
 • Terapeuttinen allianssi sosiaaliterapeutin työssä

  Jukka Oksanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 55
  2009
  100 s.

  Onnistuminen päihdetyössä edellyttää, että työntekijä saa asiakkaaseen yhteyden. Ilman sitä ihmistä ei voi auttaa. Käsitteellä terapeuttinen allianssi tarkoitetaan työntekijän ja asiakkaan liittoutumista asiakkaan auttamiseksi, hänen ongelmiensa helpottamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Julkaisussa tarkastellaan erilaisia terapeuttista allianssia ja sosiaali- ja hoitotyön vuorovaikutusta käsitteleviä tutkimuksia.

  10,00 €
 • Linkki-projekti

  Huumehaittojen vähentäminen vertaisryhmätoimintana Helsingin terveysneuvontapiste Vinkissä vuosina 2004-2008.
  Katja Malin-Kaartinen, Kirsi Marttinen, Päivi Puro & Merja Viljanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 54
  2008
  71 s. + liitteet

  Projektin tavoitteena oli osallistaa ja aktivoida huumeidenkäyttäjiä vertaistoimintaan. Projektissa kehitettiin uudenlaisia räätälöityjä matalakynnyksisiä vertaiskoulutusmalleja terveysneuvontapisteiden asiakkaille. Raportissa kuvataan projektin tausta, tavoitteet, toteutus ja tuotokset.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-50-0)

  10,00 €
 • Päihdehuoltoa rakentamassa – A-klinikkasäätiö 1955–2005

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 51
  2005
  384 s., kuvitettu

  A-klinikkasäätiön 50-vuotishistoriateos kertoo niin a-klinikkatoiminnan taustasta ja synnystä kuin A-klinikkasäätiön ja sitä kautta suomalaisen päihdehuollon, -hoidon ja -kuntoutuksen vaiheista sekä ehkäisevän päihdetyön trendeistä. A-klinikkasäätiön historiateos on näkemyksellinen ja kriittinenkin esitys siitä, miten hyvin A-klinikkasäätiö järjestönä ja palvelujen tarjoajana on ollut ajassa kiinni.

  30,00 €
 • Yhteisvoimin muutokseen? – Tutkimus laitoshoidon jälkeisen sosiaalisen tuen lisäämisestä päihdeongelmaisilla

  Anja Koski-Jännes, Anneli Pienimäki & Maarit Valtari
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 50
  2003
  68 s.

  Tutkimustavoitteena oli selvittää, voidaanko laitoshoidossa olleiden päihdeongelmaisten selviytymistä tehostaa järjestämällä heille heidän omasta ympäristöstään sosiaalista tukea ja seuraa päihteettömään vapaa-ajan toimintaan. Lukuisat tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalinen tuki kuuluu tärkeimpiin selviytymistä selittäviin tekijöihin laitoshoidon jälkeen.

  13,50 €
 • Perspectives on addiction training in Finland

  Marjatta Montonen (ed.)
  A-Clinic Foundation Report Series 49
  2003
  59 s.

  The Transdrug project focussed on the development of training offered to professionals working with substance abuse problems. The topic was approached through the assessment of training needs. In A Trainer’s Tool Kit, sub-projects carried out by Finnish partners, were described in concise case reports focussed on methodology. Somewhat more extensive reports can be found in this publication. The collection of articles also includes additional texts by experts involved in the development of addiction training within the A-Clinic Foundation or in other organisations.

  Myös verkkojulkaisuna (pdf, ISBN 952-9894-81-3)

  2,00 €
 • Näkökulmia päihdekoulutukseen

  Marjatta Montonen (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 46
  2003
  54 s.

  Artikkelikokoelma tarkastelee suomalaisen päihdekoulutuksen ajankohtaisia aiheita, esim. päihdetyön ammattitutkintoa, ammattikorkeakoulujen erikoistumis- ja jatkotutkintokoulutusta sekä alueellista koulutusyhteistyötä. A-klinikkasäätiön koordinoiman kansainvälisen Transdrug-projektin (2001–2003) julkaisuja.

  Loppuunmyyty, ei tilattavissa - vain verkkojulkaisuna (ISBN 952-9894-87-2)

 • A Trainer's Tool Kit – Advancing Quality and Relevance in Addiction Training

  Marjatta Montonen & Tracey Powers-Erkkilä (eds.)
  A-Clinic Foundation Report Series no 45
  2003
  174 s.

  The emphasis of the Trainer's Tool Kit is on working methods and tools that enhance flexibility and responsiveness in the provision of addiction training. It can be used as a handbook for training or service planning and also as complementary training material. The publication is produced by the Transdrug project (2001–2003).

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-9894-81-3)

  10,00 €
 • Kouluttajan työkalupakki – Kättä pitempää päihdekoulutuksen kehittämiseen

  Marjatta Montonen & Tracey Powers-Erkkilä (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 44
  2003
  174 s.

  Päihteidenkäyttäjiä kohtaava ammattilainen saattaa kokea tietonsa ja taitonsa puutteellisiksi ja kaivata lisää koulutusta päihdeaiheissa. Mutta mitä koulutusta, kenelle, milloin ja missä muodossa? Julkaisu koostuu päihdetyön osaamisvaatimuksia erittelevistä artikkeleista ja raporteista, joissa kuvataan erilaisia päihdekoulutuksen tarpeiden kartoitushankkeita. A-klinikkasäätiön koordinoiman kansainvälisen Transdrug-projektin (2001–2003) julkaisuja.

  Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-9894-86-4)

  10,00 €
 • Pitkä juoksu. Sosiaalipoliitikko ja päihdehuollon vaikuttaja Lasse Murto 60 vuotta

  Teuvo Peltoniemi (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 43
  2003
  181 s., kuvitettu

  Ystävien, työtovereiden, yhteistyökumppaneiden ja läheisten juhlakirja 60-vuotiaalle A-klinikkasäätiön toimitusjohtajalle. Muistoja, pohdintoja, tunnelmapaloja ja visioita. Kirjoittajina mm. Jussi Simpura, Vappu ja Ilkka Taipale, Pirkko Lahti ja Klaus Mäkelä.

  29,00 €
 • Pikkuaikuisia – Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen lapsuus -hankkeesta

  Kirsi Utoslahti & Teuvo Peltoniemi (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 42
  2003
  186 s. + liitteet

  Lasinen lapsuus -kirjoituskilpailun parhaat tekstit yksien kansien välissä. Kirjoitukset kertovat, millaista on elää ja kasvaa alkoholiperheessä. Kirjoituskilpailuun osallistui lähes sata kirjoittajaa. Kilpailun ideana oli tarjota niille, joita elämä alkoholiperheessä on koskettanut, mahdollisuus kertoa tarinansa ja samalla työstää omia selviytymiskeinojaan. Mukana myös Lasinen lapsuus -projektin keräämää tietoa päihdeperheilmiön olemuksesta, yleisyydestä ja esilletulosta hoitojärjestelmissä.

  25,00 €
 • Huumausaineongelmaisen korvaushoitopotilaan kognitiivinen perheterapia

  Nils Holmberg
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 41
  2002
  117 s.

  Julkaisu kertoo tapausesimerkin avulla kognitiivisen perheterapian hoitoprosessista, jossa hyödynnettiin sekä kognitiivisia että muiden läheisten terapiasuuntien menetelmiä. Kirjoittaja työskentelee Järvenpään sosiaalisairaalassa psykologina ja psykoterapeuttina.

  13,50 €
 • Menetetyt hetket ja avautuvat mahdollisuudet

  Tutkimus asiakassuhteen muotoutumisesta päihdehuollon erityispalveluissa.
  Heikki Suhonen & Lasse Murto
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 40
  2002
  149 s.

  A-klinikkasäätiön ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen yhteistyönä tehty tutkimus päihdetyön arjesta vuosituhannen vaihteessa Turun A-klinikkatoimen eri yksiköissä: A-klinikalla, nuorisoasemalla ja katkaisuhoitoasemalla. Mitä on asiakastyön arki resurssipaineiden puristuksessa ja asiakkaiden elämäntilanteiden ja ongelmien ollessa yhä vaikeampia ja monitahoisempia?  Tutkimuksen materiaalina kuvitteelliset mutta tosielämään perustuvat asiakastapaukset sekä henkilöstön ryhmäkeskustelut.

  17,00 €
 • Huumetestit suomalaisissa yrityksissä – lääke todelliseen vai kuviteltuun uhkaan?

  Heikki Bothas
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 39
  2002
  121 s. + liitteet

  Miten huumeidenkäyttöä työpaikoilla testataan, keitä testataan ja miten testaamista perustellaan? Kahdeksan suomalaisyrityksen haastattelututkimus. Kirjoittajansa sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

  13,50 €
 • Kadulta korvaushoitoon

  Buprenorfiinihoidon kehittämisprojektin (1.1.1998-30.6.2000) loppuraportti.
  Ari Baas & Tuula Seppänen-Leiman
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 38
  2002
  124 s.

  Kuvaus opiaattiriippuvaisten buprenorfiinivieroituksesta avo- ja laitoshoitona Kettutien A-poliklinikalla ja Järvenpään sosiaalisairaalassa. Esittelyssä hoito-ohjelmat, potilasryhmien erityispiirteet sekä hoito-ohjelmien tuloksellisuus. Tulokset kertovat moniongelmaisesta potilasryhmästä, joka vieroitushoito-ohjelman lisäksi tarvitsee korvaus- ja ylläpitohoitopalveluja sekä niihin liitettyjä erilaisia psykososiaalisia hoitomuotoja.

  17,00 €
 • Käytännön vertaisohjaus ehkäisevässä päihdetyössä

  A-klinikkasäätiön raporttisarja 35
  2000
  62 s.

  Eurooppalainen Euronet-verkosto on pyrkinyt systemaattisesti keräämään vertaisohjauksen kokemuksia ja soveltamismahdollisuuksia eri maista. Ohjeita ja neuvoja mm. vertaisjohtajien valintaan ja heidän koulutukseensa sekä vanhempainryhmien ja heidän ohjaustilaisuuksiensa organisoimiseen.

  8,50 €
 • Meitä on moneen junaan

  Juhlakirja 30-vuotiaalle nuorisoasematyölle.
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 34
  2000
  111 s., kuvitettu

  Suomen ns. ensimmäisen huumeaallon reaktiona maahan perustettiin eri puolille maata yhdeksän nuorisoasemaa, ensimmäiset keväällä 1970. Miten nuorisoasemilla työskennellään? Millaisia menetelmiä on käytössä? Mitä on vuosien aikana koettu ja opittu? Entä tulevaisuus? 30-vuotisen nuorisoasematyön kunniaksi kootussa kirjassa nuorisoasemalaiset kirjoittavat itse työstään.

  13,50 €
 • Telematic drug and alcohol prevention

  Guidelines and experiences from Prevnet Euro.
  Tuukka Tammi & Teuvo Peltoniemi (eds.)
  A-Clinic Foundation Report Series 33
  2000
  110 s.

  The manual is based on the experiences of the Prevnet Euro project (1998–1999). The partners of the project tested, analysed and studied the use of telematics (internet, videoconferencing, telephone services) in substance abuse prevention and training.

  Myös verkkojulkaisuna (pdf – 608 kt)

  8,50 €
 • Sitä aatteli että jos sitä nyt voittaa…

  Peliriippuvaisten kokemuksia ongelmapelaamisen syistä, seurauksista ja hoidosta.
  Harri Mielonen & Harri Tiittanen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 32
  1999
  63 s. + liitteet

  Laadullinen ja fenomenologinen selvitys ongelmapelaamisen syistä, seurauksista ja hoidosta pelurien itsensä kokemina ja näkeminä. Aineistona pelaamisen ongelmaksi kokeneiden haastattelut. Kirjoittajiensa opinnäyte Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun.
  13,50 euroa

  13,50 €
 • Ehkäisevän päihdetyön käsikirja – alkoholi, huumeet ja tupakka

  Tietopaketti ehkäisevän päihdetyön suunnittelijoille ja toteuttajille.
  Jaap van der Stel (toim.)
  A-klinikkasäätiö & Stakes
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 31
  1999
  180 s., kuvitettu

  Systemaattinen työväline käytännön ehkäisevän päihdetyön jäsentämiseen, toteuttamiseen, laadunhallintaan ja tulosten arvioimiseen. Käsikirjan tarkistuslistojen, ohjeiden ja mallisuunnitelmien avulla ehkäisevää päihdetyötä tekevät voivat kehittää omia hankkeitaan vaihe vaiheelta. Kirja on laadittu Euroopan Neuvoston Pompidou-ryhmän ehkäisevän päihdetyön ryhmässä 16 Euroopan maan asiantuntijoiden yhteistyönä.

  17,00 €
 • Kalterit taakse - Vankien päihdehuollon kehittämisprojektin loppuraportti

  Tarja Kallio
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 30
  1999
  54 s. + liitteet

  Kuvaus Järvenpään sosiaalisairaalassa kehitetyn päihdeongelmaisten vankien Kalterit taakse -hoito-ohjelman kehittämisestä ja kokemuksista niin työntekijöiden kuin vankien näkökulmasta. Kalterit taakse -hoito-ohjelmassa keskitytään vankien päihde- ja rikoskierrettä ylläpitävien toimintamallien muuttamiseen.

  13,50 €
 • Järvenpään sosiaalisairaala - Päihdehuoltomme keskeisen laitoksen vaiheita

  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 29
  1999
  240 s., kuvitettu

  Järvenpään sosiaalisairaalan 50-vuotishistoria. Sosiaalisairaalan arkeen, käytäntöihin ja hoitomenetelmiin ovat heijastuneet niin ympäröivän yhteiskunnan kehitys kuin muuttuvat näkemykset päihdeongelman olemuksesta. Aineistona virallisdokumentit ja työntekijöiden, potilaiden ja yhteistyökumppanien haastattelut.

  25,00 €
 • Päihteet puheeksi varhemmin

  Verso-projektin 1996–1998 loppuraportti.
  Airi Partanen & Marja Warmemaa (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 28
  1999
  85 s. + liitteet, kuvitettu

  Raportissa kuvataan A-klinikkasäätiön Verso-projektia, jossa kehitettiin päihdehuollon erityispalveluiden työmenetelmiä päihdehaittojen varhaisvaiheen tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen. Projekti sisälsi asiakastyökokeilun pääkaupunkiseudulla, alueellista kehittämistoimintaa sekä koulutus-, konsultaatio- ja työnohjaustoimintaa.

  13,50 €
 • Pilvilinnoja vai kunnon rakenteita? Huumeasiakas hoitojärjestelmässä

  Hanna Ahokas, Kristiina Kajesalo & Antti Holopainen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 26
  1998
  92 s. + liitteet

  Raportti monipäihdeprojektin toiminnasta Kettutien A-poliklinikalla 1993–95. Raportissa kuvataan Kettutien A-poliklinikalla hoidossa olleita huumeasiakkaita ja heidän hoitoaan. Kliinisen toiminnan kuvaus pohjautuu käytännön työstä saatuihin kokemuksiin. Todetaan huumehoidon organisaatiorakenteen aukot ja hoitopaikkojen väliset yhteistyön puutteet sekä huumehoidon kysynnän kasvu. Toiminnan tavoitteena on ollut lisätä yhteistyötä ja keskustelua huumehoitopaikkojen ja hoidosta vastaavien viranomaisten välillä.

  13,50 €
 • Kahta mieltä kannabiksesta

  Teuvo Peltoniemi & Timo Larmela
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 25
  1998
  79 s. + liite

  Kannabiksen laillistaminen Suomessa – mitä hyvää, mitä huonoa? Kysymystä pohtivat A-klinikkasäätiön tiedotuspäällikkö ja Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja syksyllä 1997 Verkkotie-verkkolehdessä käymässään keskustelussa, johon debattikirja perustuu.

  12,00 €
 • Kuka minä sitten olen - Riippuvuus ja siitä toipuminen

  Annikka Taitto
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 24
  1998
  118 s.

  Tutkimus päihdeperheessä kasvaneen lapsen ongelmista ja selviytymisestä. Riippuvuutta käsitellään identiteettikysymyksenä, jolloin käsitys omasta itsestä, kyvyistä ja ominaisuuksista on jäänyt epäselväksi lapsuuden turvallisten vuorovaikutussuhteiden puuttuessa. Teoksessa kuvataan sekä aikuisuuden ongelmia että toipumista omista riippuvuuksista. Toipumisessa nousevat esille lapsena koettu turvattomuus, välittävien ja tukea antavien aikuisten puute sekä kielletyt tunteet – pieni lapsi, joka on jäänyt paitsi tarvitsemaansa rakkautta.

  21,00 €
 • Asiakkaana päihdekuntoutuksessa

  Asiakkaiden kokemuksia laitoskuntoutuksesta Kankaanpään A-kodissa.
  Arja Ruisniemi
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 23
  1997
  58 s. + liitteet

  Raportissa tarkastellaan asiakkaiden suhdetta kuntoutuslaitoksen työntekijöihin. Tarkastelun kohteina mm. motivaatio ja motivoituminen kuntoutuksessa ja asiakkaan suhtautuminen työntekijään ja toisiin asiakkaisiin. Kuvataan kolmea erilaista löytynyttä asiakastyyppiä: tarrautuja, realisti ja pettynyt. Asiakkaan kokemukseen työntekijästä ja koko kuntoutumisjaksosta vaikuttavat paitsi persoonallisuustekijät, myös asiakkaan riippuvuuden ja kuntoutumisen vaiheet.

  10,00 €
 • A-klinikkatoiminnan taustaa

  Tutkimus vapaaehtoisuuteen ja riippumattomuuteen perustuvan hoitomuodon synnystä.
  Jukka Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 22
  1997
  104 s.

  Selvitys A-klinikkatoiminnan aloittamiseen ja vakiinnuttamiseen vaikuttaneista taustatekijöistä ja ensimmäisten A-klinikoiden alkutaivalta. Julkaisu on samalla kuvaus suomalaisen alkoholipolitiikan käänteistä ja hoitoideologisesta keskustelusta 1950-luvulla ja sen jälkeen. Kirjoittajansa Suomen historian pro gradu -työ.

  13,50 €
 • Lopettaminen on mahdollista - Lääkevieroitus avohoidossa

  Raportti Kettutien A-poliklinikan bentsodiatsepiini-vieroitusprojektin toiminnasta 1993-1995.
  Helena Vorma & Tuula Annala
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 21
  1997
  50 s. + liitteet

  Rauhoittavien lääkkeiden päihdekäyttö lisääntyi 1990-luvulla. Raportissa esitellään bentsodiatsepiini-vieroitusprojektissa kehitettyä polikliinista hoito-ohjelmaa.

  12,00 €
 • Ilmaan heitetty kivi - Runoja ja simppeleitä

  Eero Vanhatalo
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 20
  1996
  95 s.

  "Runot niin turhia / maahan jääneet perunat / kun talvi tuli / etukäteen ilmoittamatta." Tampereen A-klinikkatoimen eläkkeellä olevan johtajan runokokoelma.

  17,00 €
 • Elämän vyyhdessä

  Naisten selviytymiskeinojen kehittäminen -projektin loppuraportti.
  Anja Auvinen
  A-klinikkasäätiö & Ensi- ja turvakotien liitto
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 19
  1996
  82 s.

  Projektissa kehitettiin työkäytäntöjä, lähtökohtana selviytymiseen liittyvät ajankohtaiset kysymykset naisnäkökulman valossa. Projektissa kehitettiin kuntoutusmuotoja, jotka tukevat päihdehuollossa sekä ensi- ja turvakodeissa asiakkaina olevien naisten selviytymistä. Projektiin osallistui naistyöntekijöitä A-klinikkasäätiöstä ja Ensi- ja turvakotien liitosta sekä A-kiltojen naisia.

  20,00 €
 • Ovenrakopuhe - Kolme kirjoitusta A-klinikkasäätiön alkuajoista

  Helmi Mäki
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 18
  1996
  61 s.

  Helmi Mäen muistoja A-klinikkasäätiön toiminnan alkuajoilta 1957–64. Kirjoitusten aiheina Oulun A-klinikan käynnistysvaiheet 1960–62, Helsingin A-klinikan ideaa ja arkea 1956–63 ja yhteisneuvolasuunnitelman kariutuminen 1960-luvun alussa.

  13,50 €
 • Päihdetyötä terveydeksi

  Mailis Taskinen & Rauno Mäkelä (toim.)
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 16
  1995
  102 s.

  Päihteet ja terveys -projektin loppuraportti. Teemana terveydenhuollon ja päihdehuollon erityispalvelujen vuorovaikutus.

  13,50 €
 • Lääkäreiden ja hoitajien alkoholipotilaiden hoitoa koskevat asenteet Helsingin kaupungin terveysasemilla

  Niina Kantola
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 15
  1994
  52 s. + liitteet

  Pohjautuu kirjoittajansa pro gradu -opinnäytetyöhön Hoitohenkilöstön asennoituminen alkoholiongelmaisten potilaiden hoitoon terveyskeskusten avosairaanhoidon potilasvastaanotolla, kyselytutkimus Helsingin terveyskeskusten terveysasemien lääkäreille ja hoitajille.

  13,50 €
 • Päihdeperheen lapsen tukeminen - Kirjallisuuskatsaus

  James G. Emshoff & Lisa L. Anyan
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 14
  1994
  38 s.

  Konkreettisia aineksia päihdeperheiden lasten tukemiselle ja hoidolle. Kansainvälisiä ennaltaehkäisyn ja hoidon malleja ja niiden tuloksia. Sopii läheisille, ammattiauttajille ja ammattikasvattajille.
   

  7,00 €
 • Kuuntele hätääni – Viestejä päihdeongelmaisilta naisilta

  Arja Pertunkari
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 12
  1994
  42 s.

  Julkaisun teemoina ovat mm. väkivalta naisten elämän taustalla, läheisten avun merkitys, negatiiviset tunteet muutoksen esteinä ja naisidentiteetti. Perustuu naisasiakkaiden haastatteluihin. Sisältää myös palautetta hoidosta.

  7,00 €
 • Kun on pakko pelata

  Riippuvuus, persoonallisuuden häiriö, kohtuuton harrastus vai eettinen konflikti? Tutkimus suomalaisen ongelmapelaajan profiilista.
  Lasse Murto & Jorma Niemelä
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 11
  1993
  62 s.

  Tutkimus toteutettiin aitoina vuoropuheluina tutkijoiden ja ongelmapelaajien välillä. Taustana Raha-automaattiyhdistyksen kiinnostus selvittää sekä pelaamista että ongelmapelaamista Suomessa. Samalla tuotettiin tietoa ongelman hoidettavuudesta, erilaisista hoitomalleista ja -mahdollisuuksista.

  10,00 €
 • Alkoholiperheen lapsi lastensuojelun sosiaalityössä

  Sari Johansson & Sari Kokkonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 10
  1992
  72 s. + liitteet

  Sosiaalityöntekijöiden näkökulma työskentelyyn alkoholiperheen lapsen kanssa. Selvittää, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät työskentelevät alkoholiperheiden lasten kanssa ja millaiset perustelut työtä ohjaavat.

  10,00 €
 • A-klinikkatoimi ja terveyskasvatus

  Pirjo Montonen, Marja Hannula, Eeva Kotamäki & Rauno Mäkelä
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 6
  1990
  47 s. + liitteet

  Osa 1988 alkanutta Kansalaisen päihdekurssi -projektia, jonka pyrkimyksenä oli alkoholin suurkulutuksen vähentäminen. Pohjautuu Kymen, Tampereen ja Turun A-klinikkatoimessa tehtyihin haastattelututkimuksiin. Projektiryhmän sairaanhoitajat haastattelivat sekä asiakkaita että henkilökuntaa.

  7,00 €
 • Tukea päihdepotilaiden hoitajille

  Tarja Sinnemäki
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 5
  1990
  42 s. + liitteet

  Selvitys terveyskeskuksen sairaanhoitajille annetusta lyhytkestoisesta päihdepotilaiden hoitoon keskittyvästä ryhmätyönohjauksesta. Aineistona työnohjaajan ja viiden sairaanhoitajan työskentely ryhmäprosessin aikana.

  5,00 €
 • Nuorisoasemasta terapeuttiseksi perheasemaksi: Mitä on tulla asiakkaaksi nuorisoasemalle

  Pirkko Rimmi & Pirjo Seppälä
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 4
  1990
  56 s. + liitteet

  Tutkimus hoitoontulokäytännöstä Tampereen nuorisoasemalla. Perustuu kehityshistorialliseen analyysiin ja asiakastutkimukseen.

  10,00 €
 • Työtyytyväisyys päihdehuollon organisaatiossa

  Sari Ahonen
  A-klinikkasäätiön raporttisarja 3
  1990
  80 s. + liitteet

  A-klinikkasäätiön työsuojelutoimikunnan teettämä tutkimus A-klinikkasäätiön henkilökunnasta. Tavoitteena tutkia päihdetyön psyykkistä kuormittavuutta sekä organisaatiota työyhteisönä.

  8,50 €

Esitteet

 • A-klinikkasäätiön yleisesite

  A-klinikkasäätiö 2015. Myös verkkojulkaisuna (pdf – 1,64 Mt). Maksuton.

  Kieliversiot:

  A-klinikstiftelsen: Missbrukararbete för den goda vardagen. A-klinikkasäätiö 2013. Verkkojulkaisu (pdf – 430 kt). 

  A-Clinic Foundation: Tackling Addiction – for a Better Today. A-klinikkasäätiö 2013. Verkkojulkaisu (pdf – 430 kt).

 • A-klinikkasäätiön sähköisten palveluiden esite

  A-klinikkasäätiö 2015. Maksuton.

 • FAS-lapsi

  Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskit.
  Tietopaketti ammattilaisille. 22 sivua. A-klinikkasäätiö 1999.

  Hinta 4,00 euroa

  4,00 €
 • Hepatiitti B ja siltä suojautuminen

  Taitelehtinen. A-klinikkasäätiö 1998, uusittu painos 2002.

  Hinta 6,00 euroa/20 kpl

  (Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää = 20 esitettä.)

  6,00 €
 • Hepatiitti C ja siltä suojautuminen

  Taitelehtinen. A-klinikkasäätiö 1998. Uusittu painos 2002.

  Hinta 6,00 euroa/20 kpl

  (Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää = 20 esitettä.)

  6,00 €
 • HIV ja siltä suojautuminen

  Taitelehtinen. A-klinikkasäätiö 1998. Uusittu painos 2002.

  Hinta 6,00 euroa/20 kpl

  (Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää = 20 esitettä.)

  6,00 €
 • Huolesta puheiksi, puheista teoiksi

  Opas huumeista nuorten vanhemmille. 30 sivua.
  A-klinikkasäätiö 2000. Uusittu painos 2002.

  Loppuunmyyty, ei tilattavissa. Verkkoversiona Päihdelinkin Tietopankin Vanhemmille-osiossa.

 • Lopettaminen on mahdollista

  Esite bentsodiatsepiinivieroituksen tueksi. 6 sivua. A-klinikkasäätiö/Kettutien A-poliklinikka 1995.

  Hinta 1,00 euroa.

  1,00 €
 • Miten hoidan itseäni

  Ohjeita alkoholinkäytön vieroitusoireista kärsiville. 24 sivua. A-klinikkasäätiö/kettutien A-poliklinikka 1995.

  Hinta 2,00 euroa.

  2,00 €
 • Tietoa bentsodiatsepiineista

  6 sivua. A-klinikkasäätiö/Kettutien A-poliklinikka 1995.

  Hinta 1,00 euroa.

  1,00 €
 • Vauvani parhaaksi

  Alkoholi on haitaksi.
  Esite asiakkaille jaettavaksi. 14 sivua. A-klinikkasäätiö 1999.

  Hinta 1,00 euroa.

  1,00 €

Muu materiaali

 • Alkoholinfo

  Tvåsidigt laminerat A4-kort, som hälsovårdspersonalen kan använda som hjälpmedel vid samtal med patienten om hans/hennes alkoholkonsumtion efter att de fyllt i Audit-testen. Projekt Virrat puroiksi 2006. 2,00 euro/st, 10 st eller mer -20 %

  Kan även fås i pdf-format från Droglänkens sida.

  2,00 €
 • Apukortti

  Kaksipuoleinen laminoitu A4-kortti, jota terveydenhuollon työntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen. Virrat puroiksi -hanke 2006. Hinta 2,00 euroa/kpl, 10 kpl tai yli -20 %

  Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa, jossa on myös ohjeet kortin käyttöön.

  2,00 €
 • Audit-testi

  Painettu Audit-testi terveyden- ja sosiaalihuollon asiakastilanteisiin. Audit on Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä alkoholin riskikäyttöä seulova kyselytesti. Taitelehtinen sisältää Audit-kysymykset ja palautteen. Myydään 10 kappaleen erissä. Hinta 2,00 euroa/10 kpl

  (Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää = 10 Audit-lehtistä.)

  2,00 €
 • Miten alkoholia kannattaa käyttää -dvd

  Piirrosanimaatio, kesto noin 5 min. Virrat puroiksi -hanke 2007.

  20,00 €
 • Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville

  Kaksipuoleinen laminoitu A4-kortti, jota ikäihmisten parissa työskentelevät voivat käyttää alkoholinkäytön puheeksiotossa. A-klinikkasäätiö 2013. Hinta 3,00 euroa/10 kpl.

  Myydään 10 kappaleen erissä.

  (Alla kohdassa "Määrä" luku 1 tarkoittaa yhtä erää = 10 korttia.)

  Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

  3,00 €
 • Päihteet ja aivot -cd-rom

  Suomenkielinen. Jellinek Preventie 2005.

  Cd-rom on loppuunmyyty, mutta animaatiot voi katsoa Päihdelinkin Animaatiot-osiossa.

  30,00 €
 • S-Alkoholinfo

  Tvåsidigt laminerat A4-kort, som socialarbetarna kan använda som hjälpmedel vid samtal med klienten om han hennes alkohol konsumtionen efter att de fyllt i Audit-testen. Projekt Virrat puroiksi 2006. 2,00 euro/st, 10 st eller mer -20 %

  Kan även fås i pdf-format från Droglänkens sida.

  2,00 €
 • S-Apukortti

  Kaksipuoleinen laminoitu A4-kortti, jota sosiaalityöntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen. Virrat puroiksi -hanke 2006. Hinta 2,00 euroa/kpl, 10 kpl tai yli -20 %

  Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

  2,00 €
 • Yhdessä tuettu -dvd

  Vammaisten päihdetyön tukipalveluprojekti 2005.

  30,00 €