Kehittäminen ja tutkimus

A-klinikkasäätiö kehittää päihde- ja mielenterveystyötä keskittyen siinä erityisesti päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä erilaisiin päihdepalveluihin.

Kehittämistyö toteutuu pääasiassa erilaisissa hankkeissa. Säätiön kehittämisyksikössä toteutuvat hankkeet ovat usein valtakunnallisia, toiminnaltaan monipuolisia ja vastaavat jonkin erityisryhmän tai -toimintamuodon kehittämistarpeeseen. Päihdepalveluja tuottavat yksiköt toteuttavat paikallisempia ja asiakastyötä sekä palveluja uudistavaa kehittämistyötä. Tärkeimpiä hankerahoittajia ovat olleet RAY ja STM.

Kehittämisyksikkö tukee ja koordinoi järjestötyön ja palvelutoiminnan kehittämis- tutkimus- ja koulutustoiminnan kokonaisuutta (TKK). Yksikön muita tehtäviä ovat hankehallinto, tutkimusluvat, tiedontuotanto, seuranta ja arviointi sekä sähköisten palvelujen koordinaatio. Myös tutkimusryhmä kuuluu yksikköön.

A-klinikkasäätiö on kehittänyt koko toimintansa ajan lähtien päihdetyön menetelmiä, monipuolisia palveluja ja koulutusta. Lasten näkökulmaan liittyvä kehittämistyö on edelleen ajankohtainen. Huumehoitoa ja haittojen vähentämistä on kehitetty pitkäjänteisesti. Uutena on käynnistetty huumeidenkäyttäjille suunnattu työpajatoiminta. Yhdessä toteutuva päihde- ja mielenterveystyö sekä vertaistyön ja kokemusasiantuntijoiden osallistumisen vahvistaminen ovat olleet viime vuosien aikana tärkeitä kehittämiskohteita. Sekä vakiintuneita että uusia verkkopalveluja kehitetään jatkuvasti. Arviointia kehitetään aktiivisesti.

Kaiken kehittämistoiminnan olennainen ja edelleen kehitettävä osa on yhteistyö alan toimijakentän erilaisten kumppanien ja vertaistoimijoiden kanssa sekä verkostoissa. Päihdetyön ja sen osaamisen kehittäminen edellyttää myös aktiivista asiantuntija- ja vaikuttamistoimintaa. Tietopuu-sivusto palvelee erityisesti päihde-ja mielenterveystyön kehittäjiä, tutkijoita ja muita asiantuntijoita.

Useimmilla kehittämishankkeilla on omat kotisivunsa, joista löydät tarkempaa tietoa hanketoiminnasta.

A-klinikkasäätiön tutkimustoiminnan tarkoituksena on tukea päihde- ja riippuvuushaittojen vähentämistä sekä ongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttamiseksi tehtävää työtä. A-klinikkasäätiön tutkimustoiminnan strategisena tavoitteena on edistää päihdetyön tutkimuksen asemaa Suomessa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa päihdehoidosta ja sen vaikutuksista, asiakaskunnasta ja hoitojärjestelmistä sekä niiden muutoksista. Tutkimustiedon tulisi olla hyödynnettävissä päihdetyön kehittämisessä.

Tutkimustoiminta koostuu omasta tutkimustoiminnasta, tutkimusavusteisesta kehittämisestä ja tutkimushankkeiden hallinnoinnista.

Kehittämisyksikön tutkimusryhmä toteuttaa omia tutkimushankkeita sekä palvelualueiden rahoituksella että ulkopuolisella hankerahoituksella, verkostoituu yhteistyöhankkeisiin, tukee kehittämishankkeita ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän toiminta rakentuu aikaisemman Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikön ja A-klinikkasäätiön hoitotutkimusohjelman luomalle pohjalle.

A-klinikkasäätiö tukee ammattitutkijoiden ja opinnäytetöitä tekevien opiskelijoiden työtä tarjoamalla heidän käyttöönsä tutkimusaineistoja (esim. asiakas- ja työntekijäaineistot), opastamalla niiden keräämisessä ja käytössä sekä antamalla tarvittaessa tutkimusohjausta. Yleiseen hallinnointiin kuuluu muun muassa tutkimushankkeisiin liittyvän lupaprosessin hallinnointi ja tutkimushankkeiden tietokannan ylläpito.

Asiakkaisiin, työntekijöihin ja asiakirjoihin kohdistuva tutkimus edellyttää tutkimusluvan, jonka hakemisohjeet löytyvät Tietopuu-sivustosta. Tietopuu on A-klinikkasäätiön kehittämis- ja tutkimustoiminnan tieto- ja tukipankki. Tutkimuslupia käsitellään tarvittaessa säätiön eettisessä toimikunnassa.