Kehittäminen ja tutkimus

Päihde- ja riippuvuushaittojen vähentäminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla edellyttää päihdetyön jatkuvaa kehittämistä ja tutkimusta.

A-klinikkasäätiön kehittämistoiminnassa seurataan ja arvioidaan muun muassa päihdetilanteen muutoksia, sosiaalista syrjäytymistä ja moniongelmaisuutta, kunta- ja palvelurakenneuudistusten toteutumista sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteistyötä ja yhdistämistä. Moniammatillista toimintaamme kehitetään vastaamaan näihin haasteisiin. Ajankohtaista on myös päihdetyöllä aikaansaatujen muutosten, tulosten ja vaikutusten osoittaminen sekä muu tietotyö.

Kehittäminen toteutetaan projekteina ja prosesseina yhteistyössä muiden järjestöjen sekä kuntien ja valtion kanssa. Tutkimukset ja tutkimusavusteinen kehittäminen tuottavat näyttöihin perustuvaa tukea A-klinikkasäätiön ja koko suomalaisen päihdetyön kehittämiselle.

Useimmilla kehittämishankkeilla on omat kotisivunsa, joista löydät tarkempaa tietoa hanketoiminnasta.

A-klinikkasäätiön tutkimustoiminnan tarkoituksena on tukea päihde- ja riippuvuushaittojen vähentämistä sekä ongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttamiseksi tehtävää työtä. A-klinikkasäätiön tutkimustoiminnan strategisena tavoitteena on edistää päihdetyön tutkimuksen asemaa Suomessa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa päihdehoidosta ja sen vaikutuksista, asiakaskunnasta ja hoitojärjestelmistä sekä niiden muutoksista. Tutkimustiedon tulisi olla hyödynnettävissä päihdetyön kehittämisessä.

Tutkimustoiminta koostuu omasta tutkimustoiminnasta, tutkimusavusteisesta kehittämisestä ja tutkimushankkeiden hallinnoinnista.

Kehittämisyksikön tutkimusryhmä toteuttaa omia tutkimushankkeita sekä palvelualueiden rahoituksella että ulkopuolisella hankerahoituksella, verkostoituu yhteistyöhankkeisiin, tukee kehittämishankkeita ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän toiminta rakentuu aikaisemman Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikön ja A-klinikkasäätiön hoitotutkimusohjelman luomalle pohjalle.

Tutkimusavusteisella kehittämisellä tarkoitetaan A-klinikkasäätiön kehittämisprojekteihin sisältyviä tutkimuksellisia osioita.

A-klinikkasäätiö tukee ammattitutkijoiden ja opinnäytetöitä tekevien opiskelijoiden työtä tarjoamalla heidän käyttöönsä tutkimusaineistoja (esim. asiakas- ja työntekijäaineistot), opastamalla niiden keräämisessä ja käytössä sekä antamalla tarvittaessa tutkimusohjausta. Yleiseen hallinnointiin kuuluu muun muassa tutkimushankkeisiin liittyvän lupaprosessin hallinnointi ja tutkimushankkeiden tietokannan ylläpito.

Asiakkaisiin, työntekijöihin ja asiakirjoihin kohdistuva tutkimus edellyttää tutkimusluvan, jonka hakemisohjeet löytyvät Tietopuu-sivustosta. Tietopuu on A-klinikkasäätiön kehittämis- ja tutkimustoiminnan tieto- ja tukipankki. Tutkimuslupia käsitellään tarvittaessa säätiön eettisessä toimikunnassa.