Huumehaitta-hanke 

Huumehaitta-hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää suonensisäisen huumeidenkäytön välityksellä leviäviä tartuntatauteja, ja niiden ohella myös muita terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Hanke toimii huumehaittojen vähentämisen asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Hanke järjestää terveys- ja sosiaalineuvonnan sekä huumeidenkäyttäjien tartuntatautien ehkäisyn koulutuksia. Tavoitteena on ajankohtaisen tiedon lisääntyminen tartuntatautien (hiv ja C-hepatiitti) testauksesta, hoidosta ja hoitopoluista. Hanke tarjoaa Terveysneuvontapäivät, jotka kokoavat vuosittain yhteen noin 150 huumehaittoja vähentävän työn ammattilaista ja vertaista. Koulutusosaamisen vahvistamiseksi hankkeessa tuotetaan myös verkkopohjainen terveysneuvonnan kouluttajakoulutus.

Vaikuttamistyötä hanke tekee erityisesti C-hepatiitin osalta ja kehittää terveysneuvontatyön laatua yhdessä THL:n kanssa. Lisäksi hanke tekee kartoituksia terveysneuvonnan aihepiiristä ja kokoaa tietoa muun muassa huumeidenkäyttäjistä apteekkien asiakkaina.

Hanke ylläpitää valtakunnallista terveysneuvontatyön sivustoa www.vinkki.info sekä C-hepatiitin tietosivustoa www.seonveressa.fi.  

A-klinikkasäätiön piirissä huumehaittoja vähentävää työtä on kehitetty 1990-luvulla toteutuneesta terveysneuvontakokeilusta lähtien lukuisissa hankkeissa. Ensimmäisen terveysneuvontapisteen perustamisen 1997 jälkeen on terveysneuvontatyötä tekeviä koulutettu. Kehittämistyöhön on kuulunut myös yhteistyö apteekkien ja vertaistoimijoiden kanssa sekä asiakaskunnan, palveluiden ja päihteiden käytön tutkiminen ja tiedon välittäminen.

Lähivuosien toiminnoissa huomioidaan tartuntatautien valvonnan määrärahojen painopistealueet vuosille 2017–2019, erityisesti hiv- ja C-hepatiittistrategioiden sisällön toimeenpanoa edistävät asiat. Lisäksi huomioidaan syrjäytymiseen ja sosiaaliseen huono-osaisuuteen liittyvä tartuntatautien (tuberkuloosi) ehkäisy.

Hanke saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien valvonnan määrärahoista.

Lisätietoja

projektikoordinaattori Mervi Holm
puh. 050 3400 642
mervi.holm(at)a-klinikka.fi
www.a-klinikka.fi/huumehaitta