Lasinen lapsuus

Lasinen lapsuus -toiminnassa tuetaan aikuisten alkoholinkäytöstä haittoja kokeneita sekä heitä työssään kohtaavia. Lapsille, nuorille sekä lapsuuden kokemuksistaan yhä kärsiville aikuisille tarjotaan neuvontapalvelua ja ohjattua vertaistukea. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville aikuisille tuotetaan motivoivaa tietoa kodin päihdehaittoja kokevien lasten ja nuorten tukemiseksi. Julkiseen keskusteluun tuodaan tutkimustietoa alkoholin käyttökulttuuriin muuttamiseksi lapset huomioivampaan suuntaan. Päihdetyöhön viedään menetelmiä, jotka auttavat lasten ja läheisten huomioiduiksi tulemista.

Aktiivisia kehittämiskohteita ovat päihde- ja mielenterveyssisältöjä yhdistävä ohjattu vertaistukiryhmätyöskentely verkossa sekä nuorten että aikuisten kanssa, lasten arjen turvallisuuden lisääminen myös päihteitä käyttävissä perheissä, sekä lasten ja läheisten huomioiminen aikuisten päihdepalveluissa. 
Lasinen lapsuus -nettisivustolla on ammattilaisille välineitä ja tietoa työn tueksi. Sivustolta on ladattavissa ja tilattavissa paitsi ammattikäyttöön, myös lapset huomioivan alkoholikulttuurin edistämiseen tarkoitettuja materiaaleja. Oppilaitoksille ja työyhteisölle sivustolta löytyy motivoiva oppimisympäristö Amalia.  Sivustolla annetaan aikuisille neuvoja ja tukea omasta lasisesta lapsuudesta selviytymiseen. Vuosittain järjestetään kaksi aikuisille tarkoitettua ohjattua nettivertaisryhmää.

Varjomaailma -nettipalvelussa kohdataan ja tuetaan vanhempien juomisesta haittoja kokevia nuoria ammattilaisten ohjaamissa nettiryhmissä. Nuoria autetaan lisäksi kahdenkeskisesti neuvontapalvelussa. Varjomaailmassa julkaistaan viikoittaista tietoblogia, ja se toimii aktiivisesti myös eri sosiaalisen median kanavissa. Varjomaailman työntekijät osallistuvat nuorten neuvontaan myös yhteistyökumppaneiden kanavissa.

Lasinen lapsuus tuottaa raportteja ja artikkeleita, jotka perustuvat väestötasoisiin kyselyihin, verkkovertaisryhmien kokemuksiin, sekä sivustoille ja kampanjoihin lähetettyihin kirjoituksiin. Lasinen lapsuus on käytettävissä asiantuntijatahona erilaisissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Lasinen lapsuus toimii aktiivisesti Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa sekä Päihdejärjestöjen läheis- ja perhetyön kehittämisverkostossa.

www.lasinenlapsuus.fi/ 
www.varjomaailma.fi/ 

 

Seuraa somessa:
@lasinenlapsuus 
www.facebook.com/lasinenlapsuus
Lasinen lapsuus Youtube-kanava