OK-hanke

OK-hankeOpioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (OK-hanke) etsitään osallisuutta lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja.

Toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt kootaan ja jaetaan korvaushoidon toimijoille. Tavoitteena on vahvistaa korvaushoidossa olevien vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta. Samalla kehitetään opiskelu- ja työelämävalmiuksia. 

Kolmivuotinen valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2016–2019. Hankkeessa ovat mukana A-klinikkasäätiön lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto. A-klinikkasäätiö vastaa hankkeen koordinoinnista. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

OK-hankkeen yhteistyötahot ovat Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Päihdepsykiatrian yksikkö, KoKoA Koulutetut kokemusasiantuntijat ry, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö, Kuopion yliopistollisen sairaalan Päihdepsykiatrian yksiköt, Seinäjoen kaupungin päihdepalvelut sekä Ventuskartano ry.

Hankkeen toimintaa

  • Kokemusasiantuntijakoulutus
  • Opioidikorvaushoidon verkostopäivien järjestäminen
  • Vertaistoiminnan kehittäminen

Seuraa ajankohtaisia asioita Facebookissa, TwitterissäInstagramissa ja Innokylässä!

OK-hankkeen esite (pdf)

Lisätietoja

Hankepäällikkö Irina Köntti, A-klinikkasäätiö
irina.kontti(at)a-klinikka.fi, puh. 050 308 7838

www.okhanke.fi

 

Euroopan sosiaalirahastoVipuvoimaa EU:lta