OK-hanke

OK-hankeOpioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (OK-hanke) etsitään osallisuutta lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja.

Lääkkeellinen opioidikorvaushoito on vakiintunut ja edelleen laajentuva osa suomalaista päihdeongelmaisten hoito- ja kuntoutuspalvelua. Vaikka kyseinen potilasryhmä (vuoden 2011 lopussa noin 2 500 eri henkilöä) on pieni, ryhmän tekee erityiseksi se, että kyseessä on hyvin pitkäaikainen, jopa elinikäinen hoito. Hoitomuoto on tutkitusti kustannusvaikuttavaa. Korvaushoitoon tullessaan potilaat ovat monella tavalla huono-osaisia, sairaita ja syrjäytyneitä. Korvaushoito antaa heille mahdollisuuden irrottautua huumealakulttuurista. Sosiaalisen osallisuuden kokemus on kuntoutumisen kannalta olennaista. Elämänrytmin vakiintuessa on mahdollista tavoitella myös pääsyä opiskelujen pariin ja työelämään. Yhteiskuntaan osalliseksi tulemisen kokemusta voivat vaikeuttaa kuitenkin päihdeongelmiin liitetyt kielteiset asenteet silloinkin, kun päihdeongelmista on toivuttu.

OK-hankkeen tavoitteena on edistää opioidikorvaushoidossa olevien osallisuutta eri tavoin: vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa, yhteisöllisiä työmuotoja, työ- ja toimintavalmiuksien lisäämistä sekä opinto- ja työllistymispolkuja. Toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt kootaan ja jaetaan korvaushoidon toimijoille.

Kolmivuotinen valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2016–2019. Hankkeessa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto. A-klinikkasäätiö vastaa hankkeen koordinoinnista. 

OK-hankkeen yhteistyötahot ovat Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Päihdepsykiatrian yksikkö, KoKoA Koulutetut kokemusasiantuntijat ry, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö, Kuopion yliopistollisen sairaalan Päihdepsykiatrian yksiköt, Seinäjoen kaupungin päihdepalvelut sekä Ventuskartano ry.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toimintalinjalta 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta). OK-hanke toteuttaa erityistavoitetta 10.1: "Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen: heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat". Rahoitusta hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö. 

Hankkeen toimintaa

Seuraa ajankohtaisia asioita Facebookissa, TwitterissäInstagramissa ja Innokylässä!

OK-hankkeen esite (pdf)

Lisätietoja

Hankepäällikkö Irina Köntti, A-klinikkasäätiö
irina.kontti(at)a-klinikka.fi, puh. 050 308 7838

www.okhanke.fi

 

Euroopan sosiaalirahastoVipuvoimaa EU:lta