Verkottaja

Verkottaja 2013-2016 – Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -hanke edistää, toimijayhteistyön ja osaamisen kehittämisen kautta, päihde- ja mielenterveysongelmiin apua tarvitsevien kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta.

Jaettua asiantuntijuutta ja moniammatillista osaamista kehittävät alueelliset ja paikalliset yhteiskehittämis- ja valmennusprosessit on kohdennettu julkisten ja kolmannen sektorin ammattihenkilöstölle sekä kokemusasiantuntija- ja vertaistoimijoille.  

Verkottajan päihde-erityisessä KokeNet-kokemusneuvojapalvelu -osaprosessissa verkkoneuvontaa ja ”kasvokkaisia” asiantuntijapalveluja antavat hankkeen kouluttamat, oman päihdeongelman ratkaisseet  ja –palvelukokemuksia omaavat kokemusneuvojat. Mukana on myös läheisen päihdeongelman kohdanneita omaiskokemusneuvojia.

Palveluiden ja auttamistoiminnan julkisten toimijoiden kanssa yhteisiä alueellisia jaetun osaamisen kehittämis- ja valmennusprosesseja on toteutettu vuosien 2013-2016 kaikkiaan 12 eri paikkakunnalla (Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Järvenpää/Keski-Uusimaa, Kerava, Kouvola ja Lappeenranta, Lohja, Porvoo ja Loviisa, Sipoo sekä Tampere). Monimuotoisuuteen, käytännön harjoitteluun ja toimintaympäristöön juurruttavaan työskentelyyn kytkettyjen valmennusten sisältö on rakennettu paikallisten tarpeiden ja paikallisten järjestäjien kanssa yhteistyössä hankkeen ”Jaetun asiantuntijatoiminnan kehittämistoiminnan valmennusmallin” (ato) pohjalta.

Verkottaja-hanke organisoi aluetoiminta-, järjestäjäkumppanuusverkostoja, toteuttaa keskeisten päihde- ja mielenterveystyöjärjestöjen, tahojen ja niiden hankkeiden kanssa aiesopimuskumppanuuksia sekä muunlaista asiantuntijayhteistyötä. Yhteistyön kohteet (noin 50 järjestö- ja yhteistyötahoa) mm. MiePäOsaa-verkoston organisointi (Mielenterveyden Keskusliiton, THL hankkeiden kanssa), alueelliset ja paikalliset kehittämis- ja valmennusprosessit, yhteistyöverkostot (mm. MPNet, Mielenterveyspooli), yhteiskehittämistyö kokemusasiantuntija- ja vertaistoimijatahojen kanssa (KokoA, A-kiltojen Liitto), oppilaitos- ja koulutuksensuunnitteluverkostot, valtakunnalliset foorumit (Päihdepäivät, Mielenterveysmessut).   

Verkottaja jatkaa A-klinikkasäätiön edeltävissä verkostoivissa Huuko-kehittämishankkeissa yli 10 vuoden aikana muotoutunutta päihde- ja mielenterveystoimijoiden yhteistyön kehittämisen perinnettä (mm. teemasivusto Päihde- ja mielenterveystyötä yhdessä).

Verkottaja toteuttaa myös valtakunnallisten toimijatapaamisten perinnettä (Huukopäivät vuodesta 2002) järjestämällä Verkottaja Rajapinnalla –foorumin 2014 sekä samalla teemalla päätösseminaarin hankkeen päättyessä 31.1.2017.
 
verkottajahanke.fi/