Völjy

Völjy-hanke kehittää ja toteuttaa työtapoja ja -menetelmiä huumeita pistämällä käyttävien ihmisten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi haittoja vähentävällä lähestymistavalla. Völjyssä työskentelee kolme työntekijää. 

Völjy-hankeen toimintaan ja asumisen tukeen voi hakeutua anonyymisti. Asiakkailta kerätään ainoastaan nimimerkki ja tieto syntymävuodesta.

Asumisen tuessa asiakkaita autetaan asunnon hankinnassa, kodin perustamisessa ja kunnossapidossa, asumisen kriisitilanteissa ja asumisen päättymiseen liittyvissä asioissa. Vuokranantajan ja asiakkaan kanssa voidaan erikseen sopia säännöllisistä kotikäynneistä.

Osallistavaa toimintaa toteutetaan neljänä iltapäivänä viikossa pääasiassa Völjyn tiloissa. Aukioloaikoina voi hakea apua myös asumisen tukeen liittyvissä asioissa. Kerran kuussa toteutetaan retkipäivä Völjyn ulkopuolelle. Kuukausiohjelman löytää Völjyn Facebook-sivuilta.

Völjyssä on kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestetty työntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa työpajoja, joissa on tarkasteltu haittoja vähentävän työn hyviä käytäntöjä ja sanoitettu asiakastyössä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Työpajoissa ja muissa foorumeissa kirjattuja asiakastyön kokemuksia julkaistiin hankkeen tuottamassa Haittoja vähentävän työn oppaassa.

Völjyssä tehdään laaja-alaista yhteistyötä muun muassa Tampereen ja Pirkanmaan huumehoidon avopalveluiden, Tampereen kaupungin sosiaalitoimen, vuokranantajien, rikosseuraamuslaitoksen, Taiteen edistämiskeskuksen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja huumeita käyttävien ihmisten palveluihin liittyvien verkostojen kanssa.

STEA-rahoitteista hanketta toteutetaan vuosina 2014–2017.

Lisätietoja

Anne Ovaska, projektikoordinaattori
puh. 040 6532 704

Mika Vartia, projektityöntekijä
puh. 040 1261 993

Pasi Korhonen, projektityöntekijä
puh. 040 1259 957

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Völjy Facebookissa
 

Testi