Koulutus ja työnohjaus

A-klinikka Oy tarjoaa työnohjausta, konsultointia ja koulutusta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan mm. seuraavissa aiheissa:

•    ryhmän ohjaamisen perusteet
•    yhteisöhoidon perusteet
•    päihdearviointi ja puheeksi ottaminen
•    puheeksiottokoulutus esimiehille
•    motivointi työvälineenä
•    päihde- ja mielenterveysongelman samanaikainen hoito
•    ikääntyneen päihdeongelman arviointi ja hoito
•    peliongelman arviointi ja hoito
•    tunnetaitojen ja suuttumuksen hallinnan ryhmänohjaus
•    huume- ja päihdetietous
•    päihdekorvaushoidon peruskoulutus
•    nuorison kannabisluennot ja vanhempien illat
•    ensiapukoulutus
•    akupunktiokoulutus
•    tukiasumistyön koulutus

Pyydä tarjous – suunnitellaan sopiva koulutus yhdessä. Koulutusta ja työnohjausta voi tilata koulutusyhteyshenkilöltä: Jukka Oksanen, jukka.oksanen(at)a-klinikka.fi tai puh. 045 6578 967.

Kouluttajina ja työnohjaajina toimivat kokeneet työntekijät. A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n moniammatillisia palveluita käyttää vuosittain kasvokkain 25 000 ja sähköisissä palveluissa 160 000 asiakasta. Koulutus- ja työnohjaustoiminta perustuu asiantuntijuuteen ja ajantasaiseen tutkimustietoon.

Kohderyhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja kaikki jotka työssään kohtaavat päihde- ja mielenterveyskysymyksiä. Koulutusta ja työnohjausta tarjotaan myös kokemusasiantuntijoille ja vertaistoimijoille.