Koulutuskumppanit

A-klinikkasäätiö tekee koulutusyhteistyö muiden päihde- ja mielenterveysalan koulutusta tarjoavien järjestöjen ja alan oppilaitosten kanssa. Tässä yhteistyössä hyödynnetään koulutusjärjestelmän osaamista sekä lisä- ja täydennyskoulutukseen tarkoitettuja tuotteita kuten soveltuvia ammattitutkintoja. Ammattitutkinnot ovat keskeisessä roolissa A-klinikkasäätiön oman henkilöstön osaamisen vahvistamisen strategiassa ja niitä voidaan tilaajan toiveiden mukaan hyödyntää myös muille organisaatioille tarjottavassa koulutuksessa tilaajan toiveiden mukaan.

Keskeisiä kumppanioppilaitoksia A-klinikkasäätiön koulutustoiminnassa ovat Seurakuntaopisto, Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurilan yksikkö sekä Jyväskylän yliopisto.

Laurea Tikkurilan yksikkö, Seurakuntaopisto ja Järvenpään sosiaalisairaala ovat yhdessä perustaneet Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskuksen (POKE), jonka tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysongelmien oppimisympäristöjä sekä varmistaa alan osaamista ja kehittämisresursseja myös tulevaisuudessa. Erityistä huomiota on kiinnitetty olemassa olevien hyvinvointiteknologian sovellusten hyödyntämiseen päihdetyössä.

Jyväskylän yliopisto ja A-klinikkasäätiö järjestävät vuosittain yhteistyönä sosiaalityöntekijöille tarkoitetun Päihdesosiaalityön kurssin 5 op. Jyväskylän yliopistossa. Tavoitteena on tarjota ajankohtaista tutkimus- ja kokemustietoa suomalaisesta päihdetyöstä sosiaalityön näkökulmasta sekä antaa välineitä kehittää sosiaalityössä tarvittavaa päihdetyön osaamista. Kurssilla keskityttiin erityisesti päihdesosiaalityön sisällön jäsentämiseen, kehittämiseen ja tutkimukseen. Luennot käsittelivät suomalaista päihdepalvelujärjestelmää, sen arvoja, lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä lähestymistapoja päihderiippuvuuteen tutkimuksen ja käytännön sovelluksiin.