Räätälöidyt koulutukset

A-klinikkasäätiö tuottaa ydinosaamiseensa perustuvaa, tilaajan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Koulutuksen tilaajina ovat olleet kunnat, järjestöt sekä yksityiset organisaatiot, jotka kohtaavat päihdeasiakkaita osana perustyötään, ja haluavat vahvistaa henkilöstönsä osaamista tällä osa-alueella.

Alla on tyypillisimpiä aihealueita, joilla A-klinikkasäätiö on tuottanut koulutusta. Aihe-alueita voidaan yhdistellä ja räätälöidä tarpeiden mukaan. Jokaisesta aihealueesta löytyy tarkempi kuvaus vasemman reunuksen linkeistä.

Motivoiva lähestymistapa
Motivoivan haastattelun taitoihin perehdyttävää koulutusta

Puheeksi ottaminen
Koulutusta päihdeongelman puheeksi ottamisen keinoihin

Kokemusasiantuntijuus ja vertaistyö
Koulutusta kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistyöstä sekä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä

Yhteisöhoito
Koulutusta yhteisöllisen menetelmän ja lähestymistavan käyttöön asiakastyössä; syventää ja kehittää jo olemassa olevaa tietotaitoa

Päihdeongelma eri ikävaiheissa
Ikäerityistä, ikäeettistä ja sukupuolisensitiivistä koulutusta ja työnohjausta eri ikävaiheiden päihde- ja mielenterveysongelmiin

Peliongelmat
Koulutusta mm. peliriippuvuusilmiöstä, peliongelmien tunnistamisesta ja puheeksiotosta sekä peliongelmien hoidosta

Päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikainen hoito
Kaksoisdiagnoosi- ja moniongelmaisten potilaiden hoitoon liittyvää koulutusta

Koulutusta ja työnohjausta voi tilata A-klinikka Oy:n koulutusyhteyshenkilöltä: Jukka Oksanen, jukka.oksanen(at)a-klinikka.fi, puh. 045 6578 967.

Koulutusta voi tiedustella myös A-klinikkasäätiön kehittämisyksikön tutkimusryhmältä.