Kokemusasiantuntijuus ja vertaistyö

A-klinikkasäätiö tarjoaa koulutusta kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistyöstä sekä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä. Koulutukset räätälöidään yhteistyössä tilaajan tarpeiden mukaisesti. Ne voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • kokemusasiantuntijana palvelujärjestelmässä
  • vertainen aktiivisessa roolissa
  • ammattilaisuuden erityispiirteet vertaistoiminnassa
  • esimerkkejä kokemusasiantuntijuuden ja vertaistyön toimintamalleista

 

Jotta kokemusasiantuntijuudella ja vertaistyöllä on onnistumisen edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluissa, tulee  kokemusasiantuntijoiden, vertaisten ja ammattilaisten yhteistyössä määritellä, kuka voi toimia kokemusasiantuntijana ja vertaisena, missä tehtävissä he voivat toimia ja miten he toimivat yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten hyvinvoinnista tulee huolehtia.

Kokenet.fi-verkkopalvelu

Päihdetyön vertaistoiminnan opas