Päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikainen hoito

Järjestämme tilauksesta kaksoisdiagnoosi- ja moniongelmaisten potilaiden hoitoon liittyvää koulutusta. Koulutukset räätälöidään yhteistyössä tilaajan tarpeiden mukaisesti. Ne voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • Päihderiippuvuus, psykiatriset häiriöt ja kroonistumisen käsite eri teorioissa
  • Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja arvioinnin perusteet psykiatrisen hoidon ja päihdehoidon näkökulmista
  • Hoito- ja kuntoutusmuodot psykiatrisessa - ja päihdehoidossa ja niiden integrointi
  • Hoitojärjestelmät ja lainsäädäntö päihdehoidossa ja psykiatrisessa hoidossa ja näiden yhteensovittaminen

Hoitoa vaativaan päihdeongelmaan liittyy lähes aina myös jonkintasoisia mielenterveyden ongelmia, sekä hoitoa vaativia somaattisia ongelmia. Ilmiö on tuttu pitkältä ajalta, mutta hoitojärjestelmässä sen aiheuttamiin haasteisiin on lisääntyvästi alettu kiinnittää huomiota 2000-luvulla. Nykytietämyksen mukaan esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia ei tulisi yrittää hoitaa erillisinä kysymyksinä, vaan potilaan hoidon tulisi olla integroitua niin, että molempiin ongelmiin kiinnitetään huomiota yhtäaikaa ja yhdessä potilaan kanssa. Sama koskee kaikkia muita päihdeongelmiinsa apua hakevien ihmisten elämäntilanteeseen vaikuttavia kysymyksiä: hoidon tulisi olla kokonaisvaltaista. Ihmiselle annetaan hänen toipumisprosessissaan tarvitsemaansa tukea yhtäaikaisesti kaikilla osa-alueilla, jotka edistävät kuntoutumistavoitteiden saavuttamista.