Päihdeongelma eri ikävaiheissa

Tarjoamme tilaajan mukaan räätälöityä ikäerityistä, ikäeettistä ja sukupuolisensitiivistä koulutusta sekä työnohjausta eri ikävaiheiden päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Aiheena voivat olla esimerkiksi lapset ja nuoret, työikäiset tai ikääntyneet. Koulutus voi käsitellä esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyä, ohjausta ja neuvontaa, puheeksi ottamista ja työstämistä,  terveyden edistämistä, haittojen vähentämistä ja päivittäisen elämän sujumisen tukemista.

Ikäeettisessä kohtaamisessa ihmistä tuetaan tuntevana ja kokevana toimijana, joka pyrkii pitämään yllä ja saavuttamaan itselleen oleellista hyvinvointia olemassa olevilla kyvyillään.

Ihmisen toiminta nähdään tarpeiden ja toiveiden ilmaisuina, esimerkiksi pyrkimyksinä selviytyä tai sopeutua, elää omannäköistä elämää tai saada apua mielen ja ruumiin huonovointisuuteen.