Puheeksi ottaminen

A-klinikkasäätiö tarjoaa päihdeongelmien puheeksi ottamisen koulutusta erilaisille työyhteisöille. Jokaisessa yhteisössä on oma tapansa hoitaa vaikeita asioita. Puheeksi oton koulutuksia räätälöidään siten tilaajan tarpeen mukaan. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä voivat olla:

  • päihteiden käytön prosessiluonne ja ilmeneminen
  • varhainen puuttuminen
  • kenen vastuulla on puuttua
  • hyvän vuorovaikutuksen rakentaminen vaikeassa tilanteessa
  • seuranta ja tuki

Päihdehaittojen ehkäisemisessä ja päihteiden käyttöön puuttumisessa ensimmäinen askel on, kuinka asia otetaan puheeksi. Monesti puheeksi ottamisella ajatellaan puututtavan ihmisen yksityiselämään, vaikka puheeksi ottamisen tehtävänä on osoittaa välittämistä ja halua auttaa tilanteessa, jossa esimerkiksi läheinen tai työkaveri on menettämässä otteensa päihteidenkäytön hallinnassa. Päihteiden käytön puheeksi ottamisessa pätevät samat hyvän vuorovaikutuksen elementit kuin kaikissa vaikeissa ihmisten välisissä tilanteissa.