Yhteisöhoito

Koulutuksen tavoite on kouluttautua yhteisöllisen menetelmän ja lähestymistavan käyttöön asiakastyössä, sekä syventää ja kehittää jo olemassa olevaa tietotaitoa. Koulutus voi sisältää myös työnohjauksellisia elementtejä. Koulutus on suunnattu työryhmille.

Yhteisöhoito on koko yhteisön tietoista käyttämistä ja hyödyntämistä yksilön hoidon, kasvatuksen ja kuntoutumisen toteuttamiseksi. Yhteisöhoidossa sitoutuminen on tärkeää yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Jokaisen yhteisön jäsenen tulisi olla tietoinen tausta-ajatuksesta: miksi asioita tehdään, ja mihin niillä pyritään. Yhteisöhoidon tavoitteena on mahdollistaa elämäntavan muutos tutkimalla asenteita ja käyttäytymistä.

Koulutuskokonaisuutta voi soveltaa seuraavien alojen työryhmille:

  • päihdehuolto
  • vanhustenhuolto
  • lastensuojelu
  • psykiatria
  • kehitysvammahuolto