Gerontologisen päihdetyön verkoston yhteistyöseminaari

Gerontologisen päihdetyön verkoston yhteistyöseminaari Suomen Mielenterveysseuran Mirakle - Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeen kanssa

Vanhakin ihminen on kansalainen - moninaisuuden kohtaaminen muissa ja meissä

Koulutuspaikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Aika: 25.4.2013 klo 9-16

Tavoite: Tarkastella vanhusten päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyä, tunnistamista, toimijuuden ja voimavarojen todentamista. Pohdimme myös vanhuutta kansalaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kohderyhmä: Vanhusten kanssa työskentelevät, gerontologisen päihdetyön verkosto, kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja vapaaehtoiset, jotka kohtaavat työssään vanhusten päihde- ja mielenterveysongelmia.

Kustannukset: Osallistumismaksu on 50 euroa (sisältää aamiaisen ja iltapäiväkahvin; lounas omakustannus).

Etukäteen: Pohdi oman työsi kannalta ja valmistaudu esittämään miten kansalaisuus ja osallisuus liittyvät päihde- ja mielenterveyskysymyksiin? Miten voit omassa työssäsi konkreettisin keinoin edistää ja tukea osallisuutta?

Sitovat ilmoittautumiset vain tässä osoitteessa:
http://www.surveygizmo.com/s3/1135949/GERONTOLOGISEN-P-IHDETY-N-VERKOSTON-YHTEISTY-SEMINAARI-MIRAKLEHANKKEEN-KANSSA-25-4-2013

HUOM! Ilmoittautuminen päättyy 15.4.

Jos ilmoittautumislinkki ei avaudu, kopioi se suoraan selaimeen.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumisvahvistus noin viikkoa ennen. Laskutus päivän jälkeen.

Mahdollisista peruutuksista pyydämme ilmoittamaan ma 15.4.2013 klo 15 mennessä, jonka jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme osallistumismaksun.

Osallistujia pyydetään hoitamaan itse tarvitsemansa majoitus.

Lisätiedot: Sisko Salo-Chydenius, puh. (09) 6220 290, 045 6366 589
sisko.salo-chydenius(at)a-klinikka.fi


Gerontologisen päihdetyön verkoston yhteistyöseminaari Suomen Mielenterveysseuran Mirakle - Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeen kanssa 25.4.2013

Vanhakin ihminen on kansalainen - moninaisuuden kohtaaminen muissa ja meissä

Kuntatalo (Toinen linja 14, 00530 Helsinki), huone B 4.10

Puheenjohtajat: Maria Viljanen, projektipäällikkö, Suomen Mielenterveysseura, Mirakle-hanke, ja Sisko Salo-Chydenius, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

OHJELMA
   
9.00 alkaen Aamupala ravintolasalissa

10.00 Päivän avaus ja esittäytyminen
Maria Viljanen & Sisko Salo-Chydenius

10.30 Mielen hyvinvointi ja terveyden edistäminen
Maria Viljanen

11.15 Tauko

11.30 Psykososiaaliset keinot auttamistyössä
Sisko Salo-Chydenius
    
12.15 Lounas (omakustannus)

13.15 Vanhan ihmisen kansalaisuus - köyhyysnäkökulma
Jouko Karjalainen, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

14.00 Yhdenvertainen vanhuus
Anneli Sarvimäki, dosentti

14.45 lltapäiväkahvi

15.00-16.00 Sanoista tekoihin - osallisuuden mahdollistaminen
Maria Viljanen & Sisko Salo-Chydenius

Päivien päätöskeskustelu ja jatkosta sopiminen