A-klinikkasäätiö

ehkäisee ja vähentää päihdehaittoja
sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.