A-klinikkasäätiö

tekee työtä päihdehaittojen
ja muiden psykososiaalisten ongelmien vähentämiseksi.