Päihdetyön tueksi

Jos teet päihdetyötä tai tarvitset työsi vuoksi tietoa päihteistä ja käyttöösi päihdetyön välineitä, tämä osio on tarkoitettu sinulle.

Koulutus ja työnohjaus

A-klinikkasäätiö tarjoaa koulutusta ja työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille, jotka työssään kohtaavat päihde- ja mielenterveysongelmia.

Päihteidenkäytön ehkäisy

Ehkäisevä päihdetyö pyrkii vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja haittoja. Laajasti ymmärrettynä ehkäisevä päihdetyö on olennainen osa terveyden edistämistä.

Puheeksiotto & puuttuminen

Ongelmia aiheuttava alkoholinkäyttö ei ole yksityisasia. Puheeksiottoa ei pidä arkailla tai pelätä. Sitä varten on olemassa apuneuvoja.

Tukea päihdetyöhön

Apua ja tukea päihdetyötä tekeville: koottua tietoa, koulutusta, konsultaatiota, materiaaleja, työvälineitä, verkostoja.

Tietoa päihteistä

Tiedon puute ongelmana? Netissä on paljon tietoa: ainetietoa, tilastoja, tutkimustietoa, tietoa teemoittain.